Uitgaven economisch

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2012
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 42.052.623,160 1.092.897,900 1.300,160 43.146.821,220
2 396.166.428,140 10.267.116,980 117.533,130 406.551.078,250
3 229.945.825,130 6.067.451,720 68.207,900 236.081.484,750
13 495.178.241,850 12.044.218,570 74.839,070 507.297.299,490
19 560.089.680,850 14.417.007,340 70.369,440 574.577.057,630
24 39.544.671,520 1.011.940,540 4.546,990 40.561.159,050
32 330.966.294,240 8.838.204,630 59.745,890 339.864.244,760
35 216.315.264,850 5.951.554,240 39.763,190 222.306.582,280
39 581.070.859,780 14.788.695,370 121.583,860 595.981.139,010
41 252.650.625,890 6.807.870,370 58.646,160 259.517.142,420
43 510.956.717,720 13.074.341,590 40.749,470 524.071.808,780
53 103.603.641,010 2.856.193,910 23.384,650 106.483.219,570
62 8.700.246,960 208.491,850 317,030 8.909.055,840
78 24.106.332,310 653.449,220 3.466,120 24.763.247,650
80 18.090.322,160 706.515,940 1.292,260 18.798.130,360
83 1.157.401,650 177.096,610 726,000 1.335.224,260
NMBS 38.825.420,840 722.138,220 2.850,000 39.550.409,060
RKW (1) 606.271.834,630 - 0,000 606.271.834,630
RKW (2) 12.049.421,270 - 0,000 12.049.421,270
RKW (3) 45.927.900,750 - 0,000 45.927.900,750
RKW (4) 3.987.558,050 - 0,000 3.987.558,050
totaal werknemersstelsel 4.517.657.312,760 99.685.185,000 689.321,320 4.618.031.819,080
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2012 F 213
TAB 2012 F 213
Gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2012
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 183,986 316,309
2 180,549 309,786
3 187,081 315,120
13 176,524 303,791
19 180,673 317,725
24 190,606 311,886
32 184,890 317,902
35 178,967 302,927
39 186,115 321,894
41 188,297 315,433
43 173,564 305,777
53 184,606 317,087
62 188,562 332,884
78 177,949 304,235
80 168,948 260,908
83 159,422 239,926
NMBS 169,733 272,299
RKW (1)(3) 214,365 369,529
totaal werknemersstelsel 185,256 319,101
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2012 F 214
TAB 2012 F 214