Uitgaven economisch

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2010
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 38.319.329,24 1.007.703,17 2.540,06 39.329.572,47
2 363.331.200,28 9.761.011,96 164.428,86 373.256.641,10
3 205.114.034,97 5.497.138,38 82.896,60 210.694.069,95
13 460.598.689,64 11.400.891,71 75.709,71 472.075.291,06
19 522.025.874,59 13.314.166,18 85.291,31 535.425.332,08
24 36.523.736,93 940.901,93 7.570,25 37.472.209,11
32 306.970.125,89 8.299.756,97 97.634,72 315.367.517,58
35 172.302.897,72 4.775.810,18 51.513,00 177.130.220,90
39 564.321.013,07 14.654.416,14 189.745,76 579.165.174,97
41 239.454.846,03 6.499.326,69 105.404,22 246.059.576,94
43 449.667.645,85 11.533.547,38 73.474,95 461.274.668,18
53 92.885.017,02 2.638.140,61 29.940,05 95.553.097,68
62 8.273.077,42 199.326,82 411,56 8.472.815,80
77 27.180.957,37 751.155,03 8.164,71 27.940.277,11
78 22.306.541,41 607.627,36 6.271,84 22.920.440,61
80 17.956.143,37 819.790,79 2.490,01 18.778.424,17
83 1.252.865,21 169.333,07 1.347,91 1.423.546,19
98 38.880.036,02 588.751,91 3.910,50 39.472.698,43
RKW (1) 548.379.170,48 - 0,00 548.379.170,48
RKW (2) 8.148.541,53 - 0,00 8.148.541,53
RKW (3) 38.115.861,89 - 0,00 38.115.861,89
RKW (4) 2.184.822,11 - 0,00 2.184.822,11
totaal werknemersstelsel 4.164.192.428,04 93.458.796,28 988.746,02 4.258.639.970,34
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2010 F 213
TAB 2010 F 213
Gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2010
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 176,23 309,19
2 171,89 296,02
3 171,56 291,41
13 168,44 290,03
19 169,30 299,90
24 178,60 294,44
32 176,77 304,32
35 167,59 286,01
39 176,35 305,53
41 178,45 301,62
43 163,80 288,74
53 168,86 288,29
62 180,62 321,41
77 172,79 290,69
78 173,52 295,15
80 166,71 257,72
83 164,42 250,37
98 161,22 253,80
RKW (1)(3) 204,58 352,04
totaal werknemersstelsel 175,22 302,58
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2010 F 214
TAB 2010 F 214