Uitgaven economisch

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2005
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 30.041.585,31 769.543,58 5.719,09 30.816.847,98
2 248.915.424,70 6.431.728,48 224.399,48 255.571.552,66
3 152.233.674,95 4.020.043,17 125.855,49 156.379.573,61
9 50.865.688,21 1.296.732,37 24.202,05 52.186.622,63
10 50.155.916,47 1.297.480,44 71.446,98 51.524.843,89
13 207.738.561,11 4.736.618,62 62.135,64 212.537.315,37
17 166.031.081,59 4.405.994,56 54.687,36 170.491.763,51
19 433.932.881,02 11.181.389,28 291.618,03 445.405.888,33
24 34.164.652,66 871.731,59 43.827,50 35.080.211,75
32 244.247.285,84 6.519.547,31 176.059,40 250.942.892,55
34 48.114.113,24 1.255.713,68 22.461,25 49.392.288,17
35 131.483.140,87 3.625.768,95 65.767,18 135.174.677,00
36 11.246.167,22 273.147,90 15.390,70 11.534.705,82
39 515.509.355,20 13.268.845,21 322.003,62 529.100.204,03
41 137.185.075,36 3.736.400,78 88.901,03 141.010.377,17
43 315.439.812,23 8.111.917,33 80.922,03 323.632.651,59
47 17.286.723,68 430.488,61 5.125,27 17.722.337,56
53 55.051.292,95 1.583.443,05 28.206,78 56.662.942,78
62 6.548.631,32 157.485,54 2.387,09 6.708.503,95
70 21.956.648,10 559.302,78 19.751,03 22.535.701,91
77 21.580.598,11 612.318,81 11.260,00 22.204.176,92
78 23.480.792,61 597.645,37 18.558,88 24.096.996,86
79 5.149.476,14 148.826,21 7,00 5.298.309,35
80 15.416.843,73 520.135,87 4.060,16 15.941.039,76
83 1.154.391,31 176.611,33 1.720,09 1.332.722,73
98 47.506.197,85 778.752,65 4.541,46 48.289.491,96
RKW (1) 458.938.236,68 - 345.762,51 459.283.999,19
RKW (2) 7.179.295,22 - 2.118,75 7.181.413,97
RKW (3) 26.465.336,05 - 14.901,25 26.480.237,30
RKW (4) 1.638.519,52 - 2.422,50 1.640.942,02
totaal  werknemersstelsel 3.486.657.399,25 77.367.613,47 2.136.219,60 3.566.161.232,32
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2005 F 213
TAB 2005 F 213
gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2005
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 158,05 288,02
2 149,01 261,20
3 151,40 261,78
9 157,02 256,76
10 161,45 261,29
13 165,99 288,47
17 138,76 242,11
19 150,49 268,07
24 151,43 257,30
32 152,04 265,36
34 157,37 273,71
35 147,12 253,71
36 145,01 256,90
39 154,78 271,03
41 156,84 274,95
43 144,99 260,62
47 142,15 247,82
53 145,46 248,19
62 154,95 278,71
70 157,00 261,99
77 148,92 253,94
78 147,74 255,65
79 138,65 239,47
80 145,41 234,61
83 154,17 241,71
98 149,35 242,71
RKW (1)(3) 178,04 307,74
totaal  werknemersstelsel 154,55 269,67
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2005 F 214
TAB 2005 F 214