Uitgaven budgettair

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2012
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 41.864.123,860 1.092.897,900 1.347,590 42.958.369,350
2 393.462.397,110 10.267.116,980 119.543,570 403.849.057,660
3 228.991.926,030 6.067.451,720 69.392,450 235.128.770,200
13 493.124.071,560 12.044.218,570 75.752,590 505.244.042,720
19 558.492.586,450 14.417.007,340 70.118,980 572.979.712,770
24 39.425.731,180 1.011.940,540 4.706,430 40.442.378,150
32 329.504.204,720 8.838.204,630 61.494,110 338.403.903,460
35 214.799.071,930 5.951.554,240 40.349,580 220.790.975,750
39 580.146.732,500 14.788.695,370 122.840,110 595.058.267,980
41 251.833.473,750 6.807.870,370 58.419,140 258.699.763,260
43 507.694.813,390 13.074.341,590 40.516,240 520.809.671,220
53 103.587.069,340 2.856.193,910 23.977,040 106.467.240,290
62 8.672.650,680 208.491,850 317,030 8.881.459,560
78 24.140.425,370 653.449,220 3.477,040 24.797.351,630
80 18.013.500,890 706.515,940 1.314,680 18.721.331,510
83 1.154.226,200 177.096,610 752,700 1.332.075,510
NMBS 38.825.420,840 722.138,220 2.868,000 39.550.427,060
RKW (1) 588.616.688,830 - 0,000 588.616.688,830
RKW (2) 11.677.955,960 - 0,000 11.677.955,960
RKW (3) 44.294.530,850 - 0,000 44.294.530,850
RKW (4) 3.906.183,390 - 0,000 3.906.183,390
totaal werknemersstelsel 4.482.227.784,830 99.685.185,000 697.187,280 4.582.610.157,110
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2012 F 211
TAB 2012 F 211
Gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2012
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 183,161 314,891
2 179,316 307,671
3 186,305 313,813
13 175,792 302,531
19 180,158 316,819
24 190,033 310,948
32 184,073 316,497
35 177,713 300,804
39 185,819 321,382
41 187,688 314,413
43 172,456 303,825
53 184,576 317,036
62 187,964 331,828
78 178,200 304,665
80 168,231 259,800
83 158,984 239,267
NMBS 169,733 272,299
RKW (1)(3) 208,025 358,600
totaal werknemersstelsel 183,816 316,621
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2012 F 212
TAB 2012 F 212