Uitgaven budgettair

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2011
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 40.346.212,19 1.058.572,36 2.097,34 41.406.881,89
2 377.606.818,71 9.943.605,61 155.881,41 387.706.305,73
3 216.550.221,48 5.785.320,12 82.791,00 222.418.332,60
13 472.274.508,74 11.534.813,41 70.586,26 483.879.908,41
19 541.920.752,60 13.902.767,12 82.621,17 555.906.140,89
24 37.781.968,70 968.922,05 5.797,75 38.756.688,50
32 315.722.428,75 8.610.635,84 74.636,78 324.407.701,37
35 207.868.561,64 6.005.829,74 49.219,41 213.923.610,79
39 570.343.441,69 14.789.406,78 144.287,52 585.277.135,99
41 245.725.796,39 6.737.111,26 85.601,36 252.548.509,01
43 475.882.513,99 12.141.911,52 53.648,38 488.078.073,89
53 98.921.504,59 2.823.404,32 26.735,33 101.771.644,24
62 8.527.348,70 204.252,94 379,20 8.731.980,84
78 23.581.990,30 636.671,58 4.800,20 24.223.462,08
80 17.780.340,65 761.988,28 1.115,10 18.543.444,03
83 1.123.218,64 173.349,25 1.176,18 1.297.744,07
NMBS 38.425.111,03 580.865,72 3.390,00 39.009.366,75
RKW (1) 566.169.282,29 - 0,00 566.169.282,29
RKW (2) 8.220.060,80 - 0,00 8.220.060,80
RKW (3) 41.162.401,56 - 0,00 41.162.401,56
RKW (4) 3.290.907,05 - 0,00 3.290.907,05
totaal werknemersstelsel 4.309.225.390,49 96.659.427,90 844.764,39 4.406.729.582,78
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2011 F 211
TAB 2011 F 211
Gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2011
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 180,72 314,87
2 176,23 302,73
3 176,67 298,80
13 170,46 293,60
19 174,14 307,19
24 182,12 299,00
32 179,53 308,93
35 177,38 300,24
39 180,79 312,74
41 182,33 307,06
43 167,79 295,24
53 174,93 299,27
62 186,66 328,38
78 169,97 289,63
80 170,49 262,94
83 157,05 236,37
NMBS 165,32 262,10
RKW (1)(3) 207,59 356,15
totaal werknemersstelsel 179,30 308,93
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2011 F 212
TAB 2011 F 212