Uitgaven budgettair

Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2010
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 38.196.362,47 1.007.703,17 2.853,88 39.206.919,52
2 362.533.719,40 9.761.011,96 166.471,36 372.461.202,72
3 204.741.520,52 5.497.138,38 83.069,38 210.321.728,28
13 460.560.691,45 11.400.891,71 77.914,68 472.039.497,84
19 519.781.738,95 13.314.166,18 84.753,86 533.180.658,99
24 36.499.883,59 940.901,93 7.746,50 37.448.532,02
32 306.777.120,65 8.299.756,97 101.460,63 315.178.338,25
35 171.652.017,24 4.775.810,18 52.170,61 176.479.998,03
39 563.418.242,97 14.654.416,14 211.250,94 578.283.910,05
41 238.985.419,95 6.499.326,69 106.366,34 245.591.112,98
43 447.850.711,38 11.533.547,38 73.800,36 459.458.059,12
53 92.454.196,26 2.638.140,61 28.024,25 95.120.361,12
62 8.216.811,32 199.326,82 549,66 8.416.687,80
77 27.105.372,17 751.155,03 8.261,97 27.864.789,17
78 22.315.819,36 607.627,36 6.785,40 22.930.232,12
80 17.997.565,68 819.790,79 2.091,36 18.819.447,83
83 1.245.455,00 169.333,07 2.154,26 1.416.942,33
SNCB 38.880.036,02 588.751,91 3.939,00 39.472.726,93
RKW (1) 545.989.481,76 - 0,00 545.989.481,76
RKW (2) 8.395.615,85 - 0,00 8.395.615,85
RKW (3) 37.808.893,81 - 0,00 37.808.893,81
RKW (4) 2.079.343,66 - 0,00 2.079.343,66
totaal werknemersstelsel 4.153.486.019,46 93.458.796,28 1.019.664,44 4.247.964.480,18
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2010 F 211
TAB 2010 F 211
Gemiddelde maandelijkse uitgave in EUR voor een kind en een gezin, per kinderbijslagfonds, in 2010
kinderbijslagfonds/ kostprijs voor een kind (incl. kraamgeld en adoptiepremie) voor een gezin (incl. kraamgeld en adoptiepremie)
1 175,66 308,19
2 171,51 295,37
3 171,25 290,88
13 168,43 290,01
19 168,57 298,61
24 178,48 294,25
32 176,65 304,13
35 166,95 284,93
39 176,07 305,04
41 178,10 301,03
43 163,14 287,57
53 168,07 286,96
62 179,39 319,22
77 172,31 289,88
78 173,59 295,28
80 167,09 258,32
83 163,45 248,89
SNCB 161,22 253,80
RKW (1)(3) 203,64 350,42
totaal werknemersstelsel 174,77 301,79
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
TAB 2010 F 212
TAB 2010 F 212