Totaal derden

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende totaal aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 41.461 43,54%
2 kinderen 37.744 39,64%
3 kinderen 12.826 13,47%
4 kinderen 2.645 2,78%
5 kinderen en meer 552 0,58%
totaal 95.228 100, -%
TAB 2008 D 335
TAB 2008 D 335
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin totaal aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 43.466 44,98%
2 kinderen 37.658 38,97%
3 kinderen 12.511 12,95%
4 kinderen 2.504 2,59%
5 kinderen en meer 494 0,51%
totaal 96.633 100, -%
TAB 2008 D 336
TAB 2008 D 336
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 34.173 20,22%
6-11 jaar 39.768 23,53%
12-17 jaar 51.091 30,23%
18-24 jaar 41.934 24,81%
> 25 jaar 2.025 1,20%
totaal 168.991 100, -%
TAB 2008 D 337
TAB 2008 D 337
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 16.062 12.362 4.432 1.015 302 34.173
6-11 jaar 18.188 14.581 5.475 1.218 306 39.768
12-17 jaar 26.692 18.519 4.989 780 111 51.091
18-24 jaar 33.350 7.801 736 41 6 41.934
> 25 jaar 1.977 38 8 2 - 2.025
totaal 96.269 53.301 15.640 3.056 725 168.991
TAB 2008 D 338
TAB 2008 D 338
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 197 9,4%
4 - 6 punten 459 22,0%
7 - 9 punten 195 9,3%
totaal 851 40,78%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 2 0,10%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 372 17,82%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 19 0,91%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 315 15,09%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 11 0,53%
12-14 punten over de 3 pijlers 172 8,24%
15-17 punten over de 3 pijlers 129 6,18%
18-20 punten over de 3 pijlers 90 4,31%
+ 20 punten over de 3 pijlers 126 6,04%
totaal 1236 59,22%
c) algemeen totaal (a+b) 2.087 100, -%
TAB 2008 D 339
TAB 2008 D 339
Aantal geboorten in het jaar 2008
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 2.817 49,56%
2de rang en volgende 2.867 50,44%
totaal 5.684 100, -%
TAB 2008 D 340
TAB 2008 D 340
Aantal adopties in het jaar 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 35 92,11%
2de rang en volgende 3 7,89%
totaal 38 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 8 21,05%
1 jaar 11 28,95%
2 jaar 6 15,79%
3 - 5 jaar 8 21,05%
6 - 11 jaar 4 10,53%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 1 2,63%
totaal 38 100, -%
TAB 2008 D 341
TAB 2008 D 341
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 930
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 209
totaal 1139
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 342
TAB 2008 D 342