Totaal derden

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende totaal aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 35.737 42,25%
2 kinderen 33.570 39,69%
3 kinderen 12.095 14,30%
4 kinderen 2.638 3,12%
5 kinderen en meer 547 0,65%
totaal 84.587 100, -%
TAB 2006 D 335
TAB 2006 D 335
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin totaal aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 37.216 43,46%
2 kinderen 33.505 39,13%
3 kinderen 11.861 13,85%
4 kinderen 2.542 2,97%
5 kinderen en meer 500 0,58%
totaal 85.624 100, -%
TAB 2006 D 336
TAB 2006 D 336
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 28.810 18,87%
6-11 jaar 35.719 23,40%
12-17 jaar 47.373 31,03%
18-24 jaar 38.649 25,32%
> 25 jaar 2.107 1,38%
totaal 152.658 100, -%
TAB 2006 D 337
TAB 2006 D 337
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 13.091 10.425 4.042 955 297 28.810
6-11 jaar 15.690 13.242 5.182 1.300 305 35.719
12-17 jaar 23.984 17.399 5.067 809 114 47.373
18-24 jaar 30.480 7.421 713 32 3 38.649
> 25 jaar 2.057 40 8 2 - 2.107
totaal 85.302 48.527 15.012 3.098 719 152.658
TAB 2006 D 338
TAB 2006 D 338
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 241 15,2%
4 - 6 punten 577 36,5%
7 - 9 punten 260 16,4%
totaal 1078 68,18%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 4 0,25%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 156 9,87%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 102 6,45%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 73 4,62%
15-17 punten over de 3 pijlers 63 3,98%
18-20 punten over de 3 pijlers 41 2,59%
+ 20 punten over de 3 pijlers 64 4,05%
totaal 503 31,82%
c) algemeen totaal (a+b) 1581 100, -%
TAB 2006 D 339
TAB 2006 D 339
Aantal geboorten in het jaar 2006
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 2.479 50,86%
2de rang en volgende 2.395 49,14%
totaal 4.874 100, -%
TAB 2006 D 340
TAB 2006 D 340
Aantal adopties in het jaar 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 54 94,74%
2de rang en volgende 3 5,26%
totaal 57 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 5 8,77%
1 jaar 23 40,35%
2 jaar 5 8,77%
3 - 5 jaar 14 24,56%
6 - 11 jaar 8 14,04%
12 - 17 jaar 1 1,75%
18 - 24 jaar 1 1,75%
totaal 57 100, -%
TAB 2006 D 341
TAB 2006 D 341
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 886
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 199
totaal 1085
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 342
TAB 2006 D 342