Totaal derden

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende totaal aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 44.718 42,647%
2 kinderen 42.742 40,762%
3 kinderen 14.055 13,404%
4 kinderen 2.819 2,688%
5 kinderen en meer 523 0,499%
totaal 104.857 100, -%
TAB 2013 D 335
TAB 2013 D 335
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin totaal aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 47.558 44,466%
2 kinderen 42.848 40,062%
3 kinderen 13.540 12,660%
4 kinderen 2.584 2,416%
5 kinderen en meer 424 0,396%
totaal 106.954 100, -%
TAB 2013 D 336
TAB 2013 D 336
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 42.472 22,774%
6-11 jaar 44.996 24,127%
12-17 jaar 49.678 26,638%
18-24 jaar 47.635 25,543%
> 25 jaar 1.712 0,918%
totaal 186.493 100, -%
TAB 2013 D 337
TAB 2013 D 337
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 18.944 16.285 5.995 1.019 229 42.472
6-11 jaar 21.093 16.481 6.023 1.162 237 44.996
12-17 jaar 25.393 18.224 5.203 746 112 49.678
18-24 jaar 37.256 9.329 972 69 9 47.635
> 25 jaar 1.680 27 4 1 - 1.712
totaal 104.366 60.346 18.197 2.997 587 186.493
TAB 2013 D 338
TAB 2013 D 338
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 16 0,5%
4 - 6 punten 28 0,9%
7 - 9 punten 27 0,9%
totaal 71 2,360%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 5 0,166%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1.109 36,868%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 59 1,961%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 422 14,029%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 245 8,145%
12-14 punten over de 3 pijlers 429 14,262%
15-17 punten over de 3 pijlers 290 9,641%
18-20 punten over de 3 pijlers 175 5,818%
+ 20 punten over de 3 pijlers 203 6,749%
totaal 2937 97,640%
c) algemeen totaal (a+b) 3.008 100, -%
TAB 2013 D 339
TAB 2013 D 339
Aantal geboorten in het jaar 2013
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 3.322 50,196%
2de rang en volgende 3.296 49,804%
totaal 6.618 100, -%
TAB 2013 D 340
TAB 2013 D 340
Aantal adopties in het jaar 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 21 56,757%
2de rang en volgende 16 43,243%
totaal 37 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 10 27,027%
1 jaar 11 29,730%
2 jaar 3 8,108%
3 - 5 jaar 3 8,108%
6 - 11 jaar 5 13,514%
12 - 17 jaar 1 2,703%
18 - 24 jaar 4 10,811%
totaal 37 100, -%
TAB 2013 D 341
TAB 2013 D 341
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 851
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 283
totaal 1.134
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 342
TAB 2013 D 342