Verdeling per fonds

Aantal aangesloten werkgevers bij het werknemersstelsel, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal werkgevers op 31 december 2013 procent t.o.v. totaal werknemers stelsel
1 3.226 1,358%
2 18.228 7,674%
3 14.360 6,045%
13 4.861 2,046%
19 29.855 12,569%
24 1.710 0,720%
32 23.630 9,948%
35 25.289 10,646%
39 22.739 9,573%
41 17.360 7,308%
43 22.436 9,445%
53 8.266 3,480%
62 201 0,085%
78 1.751 0,737%
80 193 0,081%
83 159 0,067%
RKW +NMBS 43.274 18,218%
totaal werknemersstelsel 237.538 100, -%
TAB 2013 D 330
TAB 2013 D 330
Aantal aangesloten werkgevers die werknemers tewerkstellen die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal werkgevers op 31 december 2013 procent t.o.v. totaal
1 - -
2 - -
3 - -
13 2 18,182%
19 1 9,091%
24 - -
32 - -
35 - -
39 - -
41 3 27,273%
43 - -
53 - -
62 1 9,091%
78 - -
80 - -
83 - -
RKW+NMBS 4 36,364%
totaal werknemersstelsel 11 100, -%
TAB 2013 D 331
TAB 2013 D 331
Aantal werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / werknemers arbeiders bedienden totaal
1 - - -
2 - - -
3 - - -
13 35 779 814
19 - 386 386
24 - - -
, - - -
35 - - -
39 - 16 16
41 - 488 488
43 - - -
53 - - -
62 - 39 39
78 - - -
80 - - -
83 - - -
RKW+NMBS 694 20.365 21.059
totaal werknemersstelsel 729 22.073 22.802
TAB 2013 D 332
TAB 2013 D 332
Dagprestaties van werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / dagprestaties arbeiders bedienden totaal
1 - - -
2 - - -
3 - - -
13 362 10.462 10.824
19 - 1.908 1.908
24 - - -
32 - - -
35 - - -
39 - 416 416
41 - 4.585 4.585
43 - - -
53 - - -
62 - - -
78 - - -
80 - - -
83 - - -
RKW+NMBS 1.040 11.909 12.949
totaal werknemersstelsel 1.402 29.280 30.682
TAB 2013 D 333
TAB 2013 D 333
Maandprestaties van werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / maandprestaties arbeiders bedienden totaal
1 - - -
2 - - -
3 - - -
13 386 10.071 10.457
19 - 4.615 4.615
24 - - -
32 - - -
35 - - -
39 - 141 141
41 - 4.665 4.665
43 - - -
47 - - -
53 - - -
62 - 240 240
78 - - -
80 - - -
83 - - -
RKW+NMBS 79.811 180.688 260.499
totaal  werknemers stelsel 80.197 200.420 280.617
TAB 2013 D 334
TAB 2013 D 334