Werknemersstelsel (en zelfstandigen vanaf 2014)

Aantal aangeslotenen bij het werknemersstelsel, op 31 december 2013
aantal werkgevers op 31 december 2013 237.538
TAB 2013 D 325
TAB 2013 D 325
Aantal werkgevers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, op 31 december 2013
aantal werkgevers op 31 december 2013 11
TAB 2013 D 326
TAB 2013 D 326
Aantal werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, op 31 december 2013
werknemers / aantallen mannen vrouwen totaal
arbeiders 713 16 729
bedienden 20.217 1.856 22.073
totaal 20.930 1.872 22.802
TAB 2013 D 327
TAB 2013 D 327
Dagprestaties van werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, op 31 december 2013
werknemers / aantal dagprestaties mannen vrouwen totaal
arbeiders 1.190 212 1.402
bedienden 17.023 12.257 29.280
totaal 18.213 12.469 30.682
TAB 2013 D 328
TAB 2013 D 328
Maandprestaties van werknemers die niet onder de sociale zekerheid maar onder de Kinderbijslagwet voor werknemers ressorteren, op 31 december 2013
werknemers / aantal maandprestaties mannen vrouwen totaal
arbeiders 79.899 298 80.197
bedienden 177.996 22.424 200.420
totaal 257.895 22.722 280.617
TAB 2013 D 329
TAB 2013 D 329