Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 799 76,39%
2 kinderen 220 21,03%
3 kinderen 25 2,39%
4 kinderen 2 0,19%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 1.046 100, -%
TAB 2011 D 318
TAB 2011 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 809 76,97%
2 kinderen 215 20,46%
3 kinderen 25 2,38%
4 kinderen 2 0,19%
5 kinderen en meer - -
totaal 1.051 100, -%
TAB 2011 D 319
TAB 2011 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 23 1,74%
3 - 5 jaar 50 3,78%
6 - 11 jaar 90 6,81%
12 - 15 jaar 78 5,90%
16 - 17 jaar 37 2,80%
18 - 20 jaar 624 47,20%
21 - 24 jaar 408 30,86%
> 25 jaar 12 0,91%
totaal 1322 100, -%
TAB 2011 D 320
TAB 2011 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 51 18 4 - - 73
6-11 jaar 71 14 4 1 - 90
12-17 jaar 91 19 5 - - 115
18-24 jaar 825 192 14 1 - 1.032
> 25 jaar 12 - - - - 12
totaal 1.050 243 27 2 - 1322
TAB 2011 D 321
TAB 2011 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten 1 100,00%
7 - 9 punten - -
Totaal 1 100, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal - 0, -%
c) algemeen totaal (a+b) 1 100, -%
TAB 2011 D 322
TAB 2011 D 322
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 389 57,72%
2de rang en volgende 285 42,28%
totaal 674 100, -%
TAB 2011 D 323
TAB 2011 D 323
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 81,82%
2de rang en volgende 2 18,18%
totaal 11 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 9,09%
2 jaar 1 9,09%
3 - 5 jaar 4 36,36%
6 - 11 jaar 2 18,18%
12 - 17 jaar 2 18,18%
18 - 24 jaar 1 9,09%
totaal 11 100, -%
TAB 2011 D 324
TAB 2011 D 324