Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 603 78,52%
2 kinderen 136 17,71%
3 kinderen 25 3,26%
4 kinderen 4 0,52%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 768 100, -%
TAB 2010 D 318
TAB 2010 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 607 78,83%
2 kinderen 134 17,40%
3 kinderen 25 3,25%
4 kinderen 4 0,52%
5 kinderen en meer - -
totaal 770 100, -%
TAB 2010 D 319
TAB 2010 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2010
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 26 2,69%
3 - 5 jaar 47 4,87%
6 - 11 jaar 101 10,46%
12 - 15 jaar 75 7,76%
16 - 17 jaar 46 4,76%
18 - 20 jaar 413 42,75%
21 - 24 jaar 244 25,26%
> 25 jaar 14 1,45%
totaal 966 100, -%
TAB 2010 D 320
TAB 2010 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2010
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 50 18 4 1 - 73
6-11 jaar 77 17 5 2 - 101
12-17 jaar 98 18 5 - - 121
18-24 jaar 529 112 15 1 - 657
> 25 jaar 14 - - - - 14
totaal 768 165 29 4 - 966
TAB 2010 D 321
TAB 2010 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2010
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten 1 50,00%
7 - 9 punten - -
Totaal 1 50, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 50,00%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 1 50, -%
c) algemeen totaal (a+b) 2 100, -%
TAB 2010 D 322
TAB 2010 D 322
Aantal geboorten in 2010
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 349 55,05%
2de rang en volgende 285 44,95%
totaal 634 100, -%
TAB 2010 D 323
TAB 2010 D 323
Aantal adopties in 2010
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 90,00%
2de rang en volgende 1 10,00%
totaal 10 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 20,00%
1 jaar 2 20,00%
2 jaar 2 20,00%
3 - 5 jaar 2 20,00%
6 - 11 jaar 2 20,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 10 100, -%
TAB 2010 D 324
TAB 2010 D 324