Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 391 77,12%
2 kinderen 98 19,33%
3 kinderen 15 2,96%
4 kinderen 3 0,59%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 507 100, -%
TAB 2007 D 318
TAB 2007 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 396 77,65%
2 kinderen 96 18,82%
3 kinderen 16 3,14%
4 kinderen 2 0,39%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 510 100, -%
TAB 2007 D 319
TAB 2007 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 40 6,21%
3 - 5 jaar 55 8,54%
6 - 11 jaar 116 18,01%
12 - 15 jaar 71 11,02%
16 - 17 jaar 44 6,83%
18 - 20 jaar 166 25,78%
21 - 24 jaar 137 21,27%
> 25 jaar 15 2,33%
totaal 644 100, -%
TAB 2007 D 320
TAB 2007 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 61 24 7 3 - 95
6-11 jaar 89 21 6 - - 116
12-17 jaar 90 23 2 - - 115
18-24 jaar 254 46 3 - - 303
> 25 jaar 14 1 - - - 15
totaal 508 115 18 3 - 644
TAB 2007 D 321
TAB 2007 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
Totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal - -
c) algemeen totaal (a+b) - -
TAB 2007 D 322
TAB 2007 D 322
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 342 57,10%
2de rang en volgende 257 42,90%
totaal 599 100, -%
TAB 2007 D 323
TAB 2007 D 323
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 1 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 1 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 100,00%
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 1 100, -%
TAB 2007 D 324
TAB 2007 D 324