Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 378 74,56%
2 kinderen 108 21,30%
3 kinderen 20 3,94%
4 kinderen 1 0,20%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 507 100, -%
TAB 2006 D 318
TAB 2006 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 382 75,05%
2 kinderen 106 20,83%
3 kinderen 20 3,93%
4 kinderen 1 0,20%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 509 100, -%
TAB 2006 D 319
TAB 2006 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 50 7,60%
3 - 5 jaar 52 7,90%
6 - 11 jaar 104 15,81%
12 - 15 jaar 82 12,46%
16 - 17 jaar 52 7,90%
18 - 20 jaar 167 25,38%
21 - 24 jaar 136 20,67%
> 25 jaar 15 2,28%
totaal 658 100, -%
TAB 2006 D 320
TAB 2006 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 68 26 8 - - 102
6-11 jaar 78 19 6 1 - 104
12-17 jaar 96 32 6 - - 134
18-24 jaar 251 51 1 - - 303
> 25 jaar 14 1 - - - 15
totaal 507 129 21 1 - 658
TAB 2006 D 321
TAB 2006 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
Totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal - -
c) algemeen totaal (a+b) - -
TAB 2006 D 322
TAB 2006 D 322
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 332 55,89%
2de rang en volgende 262 44,11%
totaal 594 100, -%
TAB 2006 D 323
TAB 2006 D 323
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 90,00%
2de rang en volgende 1 10,00%
totaal 10 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 30,00%
2 jaar 3 30,00%
3 - 5 jaar 3 30,00%
6 - 11 jaar 1 10,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 10 100, -%
TAB 2006 D 324
TAB 2006 D 324