Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 383 74,66%
2 kinderen 108 21,05%
3 kinderen 16 3,12%
4 kinderen 5 0,97%
5 kinderen en meer 1 0,19%
totaal 513 100, -%
TAB 2005 D 318
TAB 2005 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 385 74,90%
2 kinderen 107 20,82%
3 kinderen 16 3,11%
4 kinderen 5 0,97%
5 kinderen en meer 1 0,19%
totaal 514 100, -%
TAB 2005 D 319
TAB 2005 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijfdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 50 7,44%
3 - 5 jaar 50 7,44%
6 - 11 jaar 99 14,73%
12 - 15 jaar 90 13,39%
16 - 17 jaar 46 6,85%
18 - 20 jaar 194 28,87%
21 - 24 jaar 127 18,90%
> 25 jaar 16 2,38%
totaal 672 100, -%
TAB 2005 D 320
TAB 2005 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 72 23 4 1 - 100
6-11 jaar 70 21 6 2 - 99
12-17 jaar 94 32 7 2 1 136
18-24 jaar 262 53 5 1 - 321
> 25 jaar 16 - - - - 16
totaal 514 129 22 6 1 672
TAB 2005 D 321
TAB 2005 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
Totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - -
6 - 8 punten - -
9 - 11 punten - -
12 - 14 punten - -
15 - 17 punten - -
18 - 20 punten - -
+ 20 punten - -
Totaal - -
c) algemeen totaal (a+b) - -
TAB 2005 D 322
TAB 2005 D 322
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 301 63,77%
2de rang en volgende 171 36,23%
totaal 472 100, -%
TAB 2005 D 323
TAB 2005 D 323
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 7 77,78%
2de rang en volgende 2 22,22%
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 11,11%
1 jaar 1 11,11%
2  jaar 3 33,33%
3 - 5 jaar 3 33,33%
6 - 11 jaar 1 11,11%
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2005 D 324
TAB 2005 D 324