Andere

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 958 73,806%
2 kinderen 304 23,421%
3 kinderen 33 2,542%
4 kinderen 3 0,231%
5 kinderen en meer - -
totaal 1.298 100, -%
TAB 2013 D 318
TAB 2013 D 318
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 984 75,000%
2 kinderen 294 22,409%
3 kinderen 31 2,363%
4 kinderen 3 0,229%
5 kinderen en meer - -
totaal 1.312 100, -%
TAB 2013 D 319
TAB 2013 D 319
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 26 1,550%
3 - 5 jaar 54 3,220%
6 - 11 jaar 103 6,142%
12 - 15 jaar 78 4,651%
16 - 17 jaar 42 2,504%
18 - 20 jaar 812 48,420%
21 - 24 jaar 554 33,035%
> 25 jaar 8 0,477%
totaal 1677 100, -%
TAB 2013 D 320
TAB 2013 D 320
Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 49 22 8 1 - 80
6-11 jaar 82 14 6 1 - 103
12-17 jaar 90 22 8 - - 120
18-24 jaar 1.078 271 16 1 - 1.366
> 25 jaar 8 - - - - 8
totaal 1.307 329 38 3 - 1677
TAB 2013 D 321
TAB 2013 D 321
Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
Totaal - 0, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 3 33,333%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 2 22,222%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 11,111%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 1 11,111%
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers 1 11,111%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1 11,111%
totaal 9 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 9 100, -%
TAB 2013 D 322
TAB 2013 D 322
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 259 53,402%
2de rang en volgende 226 46,598%
totaal 485 100, -%
TAB 2013 D 323
TAB 2013 D 323
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 11 100,000%
2de rang en volgende - -
totaal 11 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 18,182%
1 jaar 1 9,091%
2 jaar 7 63,636%
3 - 5 jaar 1 9,091%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 11 100, -%
TAB 2013 D 324
TAB 2013 D 324