Oorlogsslachtoffers

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 166 93,79%
2 kinderen 6 3,39%
3 kinderen 2 1,13%
4 kinderen 2 1,13%
5 kinderen en meer 1 0,56%
totaal 177 100, -%
TAB 2008 D 315
TAB 2008 D 315
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 179 96,24%
2 kinderen 4 2,15%
3 kinderen 2 1,08%
4 kinderen 1 0,54%
5 kinderen en meer - -
totaal 186 100, -%
TAB 2008 D 316
TAB 2008 D 316
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4 2,03%
6-11 jaar 7 3,55%
12-17 jaar 6 3,05%
18-24 jaar 11 5,58%
> 25 jaar 169 85,79%
totaal 197 100, -%
TAB 2008 D 317-1
TAB 2008 D 317-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar - 1 1 1 1 4
6-11 jaar 4 2 1 - - 7
12-17 jaar 4 1 - 1 - 6
18-24 jaar 8 2 1 - - 11
> 25 jaar 163 3 2 1 - 169
totaal 179 9 5 3 1 197
TAB 2008 D 317-2
TAB 2008 D 317-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 9
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) niet beschikbaar
totaal 9
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 317-3
TAB 2008 D 317-3
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang - -
2de rang en volgende 1 100,00%
totaal 1 100,- %
TAB 2008 D 317-4
TAB 2008 D 317-4