Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2012
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 887 898 1.647
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 323 324 537
Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) 13 14 17
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 8 9 17
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 9 9 15
Kind en Gezin 112 114 213
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 537 556 926
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 189 192 395
College van de federale ombudsmannen 14 15 24
Universiteit Hasselt 98 99 194
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 79 80 142
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 39 39 69
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 90 91 155
Brussels International Airport Company (BIAC) 106 115 184
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 40 41 76
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 42 42 68
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 32 32 66
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 263 269 504
Belgacom (statutairen) 2.180 2.220 3.524
Belgocontrol (statutairen) 236 242 446
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 243 247 394
De Post (statutairen) 4.682 4.858 7.621
Institut für Aus- uns Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 4
Kamer van Volksvertegenwoordigers 309 320 546
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 89 90 148
Senaat 111 111 191
Vlaams Parlement 165 169 304
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 470 483 819
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 5 5 9
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 50 50 82
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 135 136 214
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 45 48 73
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 339 343 524
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 35 35 57
Rekenhof 173 173 324
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 74 76 126
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 55 56 94
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 47 72
Waterwegen en Zeekanaal 225 233 387
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 3 3 5
BLOSO 123 129 202
Université Mons-Hainaut (UMH) 140 143 233
Parlement de la Communauté française 38 39 61
Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Marronniers (CHP Les Marronniers) 10 10 16
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) 10 10 16
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 51 51 104
SYNTRA 25 26 47
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 17 17 35
Universiteit Gent 901 924 1.777
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 29 30 57
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 10 10 21
ACTIRIS 61 63 108
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 32 32 57
Toerisme Vlaanderen 35 35 64
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 48 48 76
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 7 7 16
Office de la communauté germanophone pour personnes handicapées - - -
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 9 9 15
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 107 110 198
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) - - -
Port autonome de Liège 6 6 9
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 4 4 7
Société Wallonne du Logement (SWL) 24 24 40
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 21
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 11 11 19
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 15 15 23
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 9 10 14
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 78 78 133
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 26
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 19 20 30
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 8
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 18
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 17
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 23 25 33
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 13
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 16 16 22
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 10 11 17
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 12
Koninklijke Schenking 5 5 9
Autonome Haven van Brussel 31 34 50
Exécutif de la Communauté germanophone 8 9 13
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 54 56 103
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (GDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 5
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 266 268 491
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 64 64 89
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 31 32 50
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 5 5 10
FOD Sociale Zekerheid 339 349 556
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la Communauté française) 788 807 1.336
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 113 114 210
Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) 12 12 21
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 106 109 165
Centrum voor gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 22 22 41
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 10 10 19
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 65 67 129
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 13 13 24
Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 71 72 126
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 5 5 10
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) 5 5 10
Artesis Hogeschool Antwerpen 36 36 65
Vlaamse overheid 3.933 3.999 7.089
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 1 1 2
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 1 1 2
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 2 2 4
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 4 4 6
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 1 1 2
Vlaamse Woonraad (RWO) 2 2 5
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8 8 14
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 2 2 4
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) 1 1 2
Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) 2 2 5
Ombudsdienst voor energie 1 1 1
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (statutairen) (RKW) 212 221 355
- - - -
TOTAAL 20.802 21.301 35.944
TAB 2012 D 305
TAB 2012 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.370 45,044%
2 kinderen 8.393 40,347%
3 kinderen 2.483 11,936%
4 kinderen 465 2,235%
5 kinderen en meer 91 0,437%
totaal 20.802 100, -%
TAB 2012 D 306
TAB 2012 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.088 47,359%
2 kinderen 8.365 39,270%
3 kinderen 2.352 11,042%
4 kinderen 429 2,014%
5 kinderen en meer 67 0,315%
totaal 21.301 100, -%
TAB 2012 D 307
TAB 2012 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.378 20,526%
6-11 jaar 8.867 24,669%
12-17 jaar 10.788 30,013%
18-24 jaar 8.885 24,719%
> 25 jaar 26 0,072%
totaal 35.944 100, -%
TAB 2012 D 308
TAB 2012 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2012
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.469 2.821 890 169 29 7.378
6-11 jaar 4.457 3.184 979 207 40 8.867
12-17 jaar 6.101 3.709 848 113 17 10.788
18-24 jaar 7.249 1.498 131 7 - 8.885
> 25 jaar 25 1 - - - 26
totaal 21.301 11.213 2.848 496 86 35.944
TAB 2012 D 309
TAB 2012 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 11 1,517%
4-6 graden 15 2,069%
7-9 graden 13 1,793%
totaal 39 5,379%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 265 36,552%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 14 1,931%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 88 12,138%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 63 8,690%
12-14 punten over de 3 pijlers 97 13,379%
15-17 punten over de 3 pijlers 77 10,621%
18-20 punten over de 3 pijlers 38 5,241%
+ 20 punten over de 3 pijlers 44 6,069%
totaal 686 94,621%
c) algemeen totaal (a+b) 725 100, -%
TAB 2012 D 310
TAB 2012 D 310
Aantal geboorten in 2012
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 536 51,489%
2de rang en volgende 505 48,511%
totaal 1.041 100, -%
TAB 2012 D 311
TAB 2012 D 311
Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 22,222%
1 jaar 6 66,667%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 11,111%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2012 D 312
TAB 2012 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2012
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 102
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 34
totaal 136
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2012 D 313
TAB 2012 D 313