Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2011
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 804 812 1.494
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 277 277 469
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 13 14 16
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 10 11 20
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 10 10 18
Kind en Gezin 106 107 193
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 558 579 976
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 184 187 384
College van de federale ombudsmannen 13 14 23
Universiteit Hasselt 102 102 206
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 127
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 43 43 78
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 89 90 149
Brussels International Airport Company (BIAC) 119 128 200
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 44 45 80
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 39 39 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 30 30 64
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 265 272 513
Belgacom (statutairen) 2.467 2.511 4.002
Belgocontrol (statutairen) 239 244 455
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 222 227 365
De Post (statutairen) 5.217 5.404 8.448
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 3
Kamer van Volksvertegenwoordigers 299 306 529
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 80 81 133
Senaat 114 115 200
Vlaams Parlement 175 180 319
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 469 479 805
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 5 5 10
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 44 44 74
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 140 145 221
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 42 43 66
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 331 336 520
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 36 36 60
Rekenhof 179 181 331
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 75 77 128
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 56 57 96
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 43 44 69
Waterwegen en Zeekanaal 235 241 406
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 17
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 4 4 4
BLOSO 120 126 200
Université Mons-Hainaut (UMH) 128 130 212
Parlement de la Communauté française 40 40 57
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 9 9 13
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 11 11 18
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 52 52 102
SYNTRA 26 26 49
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 19 19 35
Universiteit Gent 826 845 1.644
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 34 36 65
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 11 11 21
ACTIRIS 60 61 107
Pool der Zeelieden - - -
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 20 20 28
Toerisme Vlaanderen 40 40 77
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 44 45 77
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 13
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 100 104 182
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) - - -
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 9 10 18
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 6 6 9
Société wallonne du Logement (SWL) 24 24 38
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 6
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 11
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 14
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 17 17 22
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 69 71 121
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 21
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 17 18 30
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 9
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 12 13 23
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 3 4 7
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 8
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 18 19 24
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 10
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 19
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Koninklijke Schenking 6 6 11
Autonome Haven van Brussel 29 29 46
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 13 13 23
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 17
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 63 65 107
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 8 8 13
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 266 268 480
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 4 4 6
FOD Sociale Zekerheid 326 335 553
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 766 782 1.312
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 121 123 219
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 99 102 153
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 25 26 42
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 8 8 16
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 63 65 127
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 13 13 23
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 64 65 111
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 3 3 6
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 5 5 11
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 1 1 1
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Artesis Hogeschool Antwerpen 36 36 66
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 65 65 91
Vlaamse overheid 3.867 3.939 6.929
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 208 216 351
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 34 35 56
Exécutif de la Communauté germanophone 8 9 11
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 1 1 2
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 1 1 2
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 2 2 4
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 4 4 5
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 1 1 2
Vlaamse Woonraad (RWO) 2 2 5
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8 8 13
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 2 2 4
TOTAAL 21.265 21.770 36.580
TAB 2011 D 305
TAB 2011 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.737 45,79%
2 kinderen 8.455 39,76%
3 kinderen 2.494 11,73%
4 kinderen 478 2,25%
5 kinderen en meer 101 0,47%
totaal 21.265 100, -%
TAB 2011 D 306
TAB 2011 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.452 48,01%
2 kinderen 8.442 38,78%
3 kinderen 2.362 10,85%
4 kinderen 439 2,02%
5 kinderen en meer 75 0,34%
totaal 21.770 100, -%
TAB 2011 D 307
TAB 2011 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.410 20,26%
6-11 jaar 8.925 24,40%
12-17 jaar 11.084 30,30%
18-24 jaar 9.137 24,98%
> 25 jaar 24 0,07%
totaal 36.580 100, -%
TAB 2011 D 308
TAB 2011 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2011
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.459 2.806 914 189 42 7.410
6-11 jaar 4.376 3.248 1.032 222 47 8.925
12-17 jaar 6.368 3.745 840 111 20 11.084
18-24 jaar 7.450 1.555 125 6 1 9.137
> 25 jaar 23 1 - - - 24
totaal 21.676 11.355 2.911 528 110 36.580
TAB 2011 D 309
TAB 2011 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 16 2,42%
4-6 graden 30 4,54%
7-9 graden 18 2,72%
totaal 64 9,68%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 213 32,22%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 145 21,94%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 94 14,22%
15-17 punten over de 3 pijlers 73 11,04%
18-20 punten over de 3 pijlers 30 4,54%
+ 20 punten over de 3 pijlers 42 6,35%
totaal 597 90,32%
c) algemeen totaal (a+b) 661 100, -%
TAB 2011 D 310
TAB 2011 D 310
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 450 44,96%
2de rang en volgende 551 55,04%
totaal 1.001 100, -%
TAB 2011 D 311
TAB 2011 D 311
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 11,11%
1 jaar 3 33,33%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 2 22,22%
6 - 11 jaar 2 22,22%
12 - 17 jaar 1 11,11%
18 - 24 jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2011 D 312
TAB 2011 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 121
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 30
totaal 151
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 313
TAB 2011 D 313