Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2009
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 744 752 1.375
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 271 272 457
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 13 14 18
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 10 10 16
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 8 8 12
Kind en Gezin 110 110 192
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 598 615 1.047
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 170 171 363
College van de federale ombudsmannen 11 12 17
Universiteit Hasselt 98 98 185
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 132
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 44 44 85
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 99 99 158
Brussels International Airport Company (BIAC) 134 142 220
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 51 95
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 60
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 26 26 58
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 263 273 500
Belgacom (statutairen) 2.952 2.995 4.786
Belgocontrol (statutairen) 243 246 451
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 226 229 371
De Post (statutairen) 6.075 6.243 9.747
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) - - -
Kamer van Volksvertegenwoordigers 292 297 521
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 91 91 144
Senaat 111 112 191
Vlaams Parlement 156 159 290
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 437 443 741
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 7 7 11
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 39 39 68
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 128 130 202
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 39 39 71
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 346 351 550
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 35 55
Rekenhof 175 178 315
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 75 77 125
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 56 57 91
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 48 73
Waterwegen en Zeekanaal 215 219 346
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 21
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 2 2 2
BLOSO 93 96 145
Université Mons-Hainaut (UMH) 58 60 93
Parlement de la Communauté française 33 33 49
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 16 17 25
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 12 12 19
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 48 48 88
SYNTRA 19 19 34
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 36
Universiteit Gent 764 780 1.470
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 36 39 70
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 13
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 9 9 17
ACTIRIS 66 67 113
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen 3 3 6
Hogeschool West-Vlaanderen 11 11 14
Toerisme Vlaanderen 25 25 50
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 40 41 73
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 12
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 23
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 90 91 166
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 1
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 12 12 21
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 7 7 10
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 41
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 8
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 10
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 18
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 7 8 10
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 68 68 105
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 17 18 26
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 11 12 18
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 8
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 7
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 12
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 6
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 3
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 7
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 23
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 20
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Koninklijke Schenking 5 5 9
Autonome Haven van Brussel 33 34 55
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 13 13 23
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 14
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 60 60 91
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 258 259 452
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 2 2 3
FOD Sociale Zekerheid 311 323 530
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 732 749 1.228
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 136 138 245
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 114 116 175
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 23 24 38
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 6 6 12
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 60 61 118
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 15 15 25
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 49 49 78
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 2 2 3
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 7 8 18
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 4
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 4
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 2 2 4
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 70 71 110
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 189 195 318
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 37 38 54
Exécutif de la Communauté germanophone 7 7 10
TOTAAL 18.330 18.709 30.763
TAB 2009 D 305
TAB 2009 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 8.938 48,76%
2 kinderen 6.931 37,81%
3 kinderen 1.996 10,89%
4 kinderen 375 2,05%
5 kinderen en meer 90 0,49%
totaal 18.330 100, -%
TAB 2009 D 306
TAB 2009 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2009
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 9.503 50,79%
2 kinderen 6.880 36,77%
3 kinderen 1.904 10,18%
4 kinderen 345 1,84%
5 kinderen en meer 77 0,41%
totaal 18.709 100, -%
TAB 2009 D 307
TAB 2009 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.570 18,11%
6-11 jaar 7.641 24,84%
12-17 jaar 10.140 32,96%
18-24 jaar 7.384 24,00%
> 25 jaar 28 0,09%
totaal 30.763 100, -%
TAB 2009 D 308
TAB 2009 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2009
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.552 2.051 749 172 46 5.570
6-11 jaar 3.677 2.849 890 178 47 7.641
12-17 jaar 6.129 3.293 634 72 12 10.140
18-24 jaar 6.256 1.043 77 8 - 7.384
> 25 jaar 27 1 - - - 28
totaal 18.641 9.237 2.350 430 105 30.763
TAB 2009 D 309
TAB 2009 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 35 6,72%
4-6 graden 70 13,44%
7-9 graden 31 5,95%
totaal 136 26,10%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 116 22,26%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 93 17,85%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 62 11,90%
15-17 punten over de 3 pijlers 49 9,40%
18-20 punten over de 3 pijlers 25 4,80%
+ 20 punten over de 3 pijlers 40 7,68%
totaal 385 73,90%
c) algemeen totaal (a+b) 521 100, -%
TAB 2009 D 310
TAB 2009 D 310
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 351 47,05%
2de rang en volgende 395 52,95%
totaal 746 100, -%
TAB 2009 D 311
TAB 2009 D 311
Aantal adopties in 2009
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 8 88,89%
2de rang en volgende 1 11,11%
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 11,11%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 5 55,56%
6 - 11 jaar 3 33,33%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2009 D 312
TAB 2009 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 103
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 27
totaal 130
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 313
TAB 2009 D 313