Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2008
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 629 636 1.190
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 252 254 434
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 14 14 18
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 10 10 15
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 9 9 14
Kind en Gezin 117 118 209
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 627 648 1.096
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 173 174 369
College van federale ombudsmannen 14 15 26
Universiteit Hasselt 99 99 197
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 69 69 125
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 45 45 85
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 106 106 168
Brussels International Airport Company (BIAC) 146 153 234
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 52 103
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 65
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21 21 45
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 261 268 498
Belgacom statutairen 3.298 3.337 5.430
Belgocontrol statutairen 264 266 488
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 256 261 428
De Post (statutairen) 6.677 6.832 10.711
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 1 1 1
Kamer van Volksvertegenwoordigers 280 285 502
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 90 90 142
Senaat 115 116 210
Vlaams Parlement 166 168 313
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 429 434 717
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 7 7 10
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 40 40 71
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) 134 135 218
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 45 46 85
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 370 376 589
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 34 56
Rekenhof 183 184 339
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 76 77 131
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 58 59 92
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 53 55 85
Waterwegen en Zeekanaal 205 209 331
scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 17
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) 1 1 1
BLOSO 89 92 139
Université de Mons-Hainaut (UMH) 59 60 102
Parlement de la Communauté française 37 37 55
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 2
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Marronniers (CHP Les Marronniers) 17 18 25
Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) 13 13 19
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) 49 49 88
SYNTRA 25 25 41
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 43
Universiteit Gent 764 771 1.442
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 44 44 80
Nationale Arbeidsraad 8 9 14
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 10 11 19
ACTIRIS 71 72 124
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen 3 3 5
Hogeschool West-Vlaanderen 8 8 12
Toerisme Vlaanderen 21 21 36
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 43 43 79
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 8 8 14
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) 4 4 4
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 3
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 95 97 181
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 2
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 30 31 56
Port autonome de Liège 13 13 25
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et de PME (IFAPME) 9 9 13
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 43
scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 16
scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 8
scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 15 15 20
scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 10 11 15
scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 64 64 112
scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 18 18 29
scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 11 12 20
scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 9
scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 3
scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 14
scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 2
scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 18 19 27
scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 16
scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 23
scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 18
Koninklijke Schenking 6 6 13
Autonome Haven van Brussel 36 37 61
Exécutif de la Communauté germanophone 7 7 10
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 24
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 56 56 87
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 4
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 3
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
scholengroep Vlaamse Gemeenschap 151 154 234
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 7
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 257 260 451
totaal 17.746 18.055 29.853
TAB 2008 D 305
TAB 2008 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 8.568 48,28%
2 kinderen 6.830 38,49%
3 kinderen 1.895 10,68%
4 kinderen 366 2,06%
5 kinderen en meer 87 0,49%
totaal 17.746 100, -%
TAB 2008 D 306
TAB 2008 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 9.041 50,07%
2 kinderen 6.759 37,44%
3 kinderen 1.838 10,18%
4 kinderen 339 1,88%
5 kinderen en meer 78 0,43%
totaal 18.055 100, -%
TAB 2008 D 307
TAB 2008 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.155 17,27%
6-11 jaar 7.376 24,71%
12-17 jaar 9.978 33,42%
18-24 jaar 7.320 24,52%
> 25 jaar 24 0,08%
totaal 29.853 100, -%
TAB 2008 D 308
TAB 2008 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2008
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.474 1.910 593 136 42 5.155
6-11 jaar 3.665 2.612 863 181 55 7.376
12-17 jaar 5.742 3.402 720 97 17 9.978
18-24 jaar 6.102 1.119 89 7 3 7.320
> 25 jaar 23 1 - - - 24
totaal 18.006 9.044 2.265 421 117 29.853
TAB 2008 D 309
TAB 2008 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 52 10,88%
4-6 graden 110 23,01%
7-9 graden 44 9,21%
totaal 206 43,10%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 66 13,81%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 19 3,97%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 60 12,55%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 11 2,30%
12-14 punten over de 3 pijlers 38 7,95%
15-17 punten over de 3 pijlers 31 6,49%
18-20 punten over de 3 pijlers 14 2,93%
+ 20 punten over de 3 pijlers 33 6,90%
totaal 272 56,90%
c) algemeen totaal (a+b) 478 100, -%
TAB 2008 D 310
TAB 2008 D 310
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 199 39,96%
2de rang en volgende 299 60,04%
totaal 498 100, -%
TAB 2008 D 311
TAB 2008 D 311
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 3 75,00%
2de rang en volgende 1 25,00%
totaal 4 100,00%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 25,00%
2 jaar 1 25,00%
3 - 5 jaar 2 50,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2008 D 312
TAB 2008 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 95
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 25
totaal 120
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 313
TAB 2008 D 313