Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2007
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 588 593 1.125
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 273 274 471
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 17 19 23
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 7 7 11
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 10 10 15
Kind en Gezin 128 128 231
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 674 691 1.174
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 170 171 358
College van federale ombudsmannen 13 14 21
Universiteit Hasselt 88 88 180
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 69 69 127
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 46 46 91
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 114 114 177
Brussels International Airport Company (BIAC) 156 163 254
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 58 60 111
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 38 38 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21 21 44
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 268 275 518
Belgacom statutairen 3.733 3.764 6.170
Belgocontrol statutairen 276 279 509
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 282 285 474
totaal 7.029 7.109 12.150
TAB 2007 D 305
TAB 2007 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 3.173 45,14%
2 kinderen 2.837 40,36%
3 kinderen 827 11,77%
4 kinderen 154 2,19%
5 kinderen en meer 38 0,54%
totaal 7.029 100, -%
TAB 2007 D 306
TAB 2007 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 3.297 46,38%
2 kinderen 2.821 39,68%
3 kinderen 804 11,31%
4 kinderen 152 2,14%
5 kinderen en meer 35 0,49%
totaal 7.109 100, -%
TAB 2007 D 307
TAB 2007 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 1.743 14,35%
6-11 jaar 2.859 23,53%
12-17 jaar 4.033 33,19%
18-24 jaar 3.503 28,83%
> 25 jaar 12 0,10%
totaal 12.150 100, -%
TAB 2007 D 308
TAB 2007 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2007
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 688 680 289 69 17 1.743
6-11 jaar 1.296 1.117 347 71 28 2.859
12-17 jaar 2.208 1.453 319 47 6 4.033
18-24 jaar 2.891 573 38 1 - 3.503
> 25 jaar 12 - - - - 12
totaal 7.095 3.823 993 188 51 12.150
TAB 2007 D 309
TAB 2007 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 26 13,98%
4-6 graden 58 31,18%
7-9 graden 25 13,44%
totaal 109 58,60%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 21 11,29%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 15 8,06%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 15 8,06%
15-17 punten over de 3 pijlers 10 5,38%
18-20 punten over de 3 pijlers 8 4,30%
+ 20 punten over de 3 pijlers 8 4,30%
totaal 77 41,40%
c) algemeen totaal (a+b) 186 100, -%
TAB 2007 D 310
TAB 2007 D 310
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 72 38,92%
2de rang en volgende 113 61,08%
totaal 185 100, -%
TAB 2007 D 311
TAB 2007 D 311
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 1 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 1 100,00%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 100,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 1 100, -%
TAB 2007 D 312
TAB 2007 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 26
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 16
totaal 42
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 313
TAB 2007 D 313