Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2006
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Belgacom statutairen 4.189 4.225 6.975
Centre Hospitalier Universitaire de Liège "CHU de Liège" 272 278 543
Belgocontrol 293 295 536
"Radio-Télévision Belge de la Communauté française" (RTBf) 711 727 1.255
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 189 191 391
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 107 109 170
Brussels International Airport Company (BIAC) 161 166 252
College van federale ombudsmannen 12 13 21
"Institut scientifique de Service public" (ISSeP) 17 18 26
Kind en Gezin 126 126 232
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 68 68 123
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 64 65 118
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem) 47 47 93
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 587 592 1.134
Universiteit Hasselt 82 82 166
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 7 7 12
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 7 7 11
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 63
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 283 284 482
totaal 7.259 7.337 12.603
TAB 2006 D 305
TAB 2006 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 3.242 44,66%
2 kinderen 2.939 40,49%
3 kinderen 877 12,08%
4 kinderen 167 2,30%
5 kinderen en meer 34 0,47%
totaal 7.259 100, -%
TAB 2006 D 306
TAB 2006 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 3.362 45,82%
2 kinderen 2.925 39,87%
3 kinderen 854 11,64%
4 kinderen 165 2,25%
5 kinderen en meer 31 0,42%
totaal 7.337 100, -%
TAB 2006 D 307
TAB 2006 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 1.832 14,54%
6-11 jaar 2.907 23,07%
12-17 jaar 4.237 33,62%
18-24 jaar 3.618 28,71%
> 25 jaar 9 0,07%
totaal 12.603 100, -%
TAB 2006 D 308
TAB 2006 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2006
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 737 720 293 68 14 1.832
6-11 jaar 1.332 1.118 353 78 26 2.907
12-17 jaar 2.262 1.560 358 52 5 4.237
18-24 jaar 2.985 584 49 - - 3.618
> 25 jaar 9 - - - - 9
totaal 7.325 3.982 1.053 198 45 12.603
TAB 2006 D 309
TAB 2006 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 28 16,77%
4-6 graden 71 42,51%
7-9 graden 31 18,56%
totaal 130 77,84%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 4,19%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 4,19%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 9 5,39%
15-17 punten over de 3 pijlers 5 2,99%
18-20 punten over de 3 pijlers 5 2,99%
+ 20 punten over de 3 pijlers 4 2,40%
totaal 37 22,16%
c) algemeen totaal (a+b) 167 100, -%
TAB 2006 D 310
TAB 2006 D 310
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 92 49,46%
2de rang en volgende 94 50,54%
totaal 186 100, -%
TAB 2006 D 311
TAB 2006 D 311
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 4 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 4 100,00%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 25,00%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 2 50,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 1 25,00%
totaal 4 100, -%
TAB 2006 D 312
TAB 2006 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 26
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 15
totaal 41
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 313
TAB 2006 D 313