Openbare sector

Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2005
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 275 277 478
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 576 581 1.101
Kind en Gezin 137 138 256
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 5 5 9
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 6 6 10
"Radio-Télévision Belge de la Communauté française" (RTBf) 742 756 1.303
Vlaamse Landmaatschappij 174 176 356
College van federale ombudsmannen 11 11 21
Universiteit Hasselt 86 86 173
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 71 71 124
"Institut scientifique de Service public" (ISSeP) 18 18 27
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem) 44 44 84
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 68 69 125
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 115 115 178
Brussels International Airport Company (BIAC) 165 168 255
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap 52 52 93
totaal 2.545 2.573 4.593
TAB 2005 D 305
TAB 2005 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 1.048 41,18%
2 kinderen 1.053 41,38%
3 kinderen 355 13,95%
4 kinderen 77 3,03%
5 kinderen en meer 12 0,47%
totaal 2.545 100, -%
TAB 2005 D 306
TAB 2005 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 1.090 42,36%
2 kinderen 1.051 40,85%
3 kinderen 345 13,41%
4 kinderen 75 2,91%
5 kinderen en meer 12 0,47%
totaal 2.573 100, -%
TAB 2005 D 307
TAB 2005 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 855 18,62%
6-11 jaar 1.211 26,37%
12-17 jaar 1.419 30,89%
18-24 jaar 1.100 23,95%
> 25 jaar 8 0,17%
totaal 4.593 100, -%
TAB 2005 D 308
TAB 2005 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2005
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 350 323 142 34 6 855
6-11 jaar 575 463 134 30 9 1.211
12-17 jaar 756 494 143 23 3 1.419
18-24 jaar 879 205 16 - - 1.100
> 25 jaar 8 - - - - 8
totaal 2.568 1.485 435 87 18 4.593
TAB 2005 D 309
TAB 2005 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 5 11,36%
4-6 graden 26 59,09%
7-9 graden 6 13,64%
totaal 37 84, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4-5 punten - -
6-8 punten 1 2,27%
9-11 punten - -
12-14 punten 2 4,55%
15-17 punten 2 4,55%
18-20 punten 2 4,55%
+ 20 punten - -
totaal 7 15,91%
c) algemeen totaal (a+b) 44 100, -%
TAB 2005 D 310
TAB 2005 D 310
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 53 42,06%
2de rang en volgende 73 57,94%
totaal 126 100, -%
TAB 2005 D 311
TAB 2005 D 311
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 3 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 3 100,00%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 33,33%
2  jaar 2 66,67%
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar - -
totaal 3 100, -%
TAB 2005 D 312
TAB 2005 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 6
totaal 6
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 313
TAB 2005 D 313