Openbare sector

TabNoAvailable
TAB 2013 D 305
Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.525 44,687%
2 kinderen 8.641 40,540%
3 kinderen 2.582 12,114%
4 kinderen 481 2,257%
5 kinderen en meer 86 0,403%
totaal 21.315 100, -%
TAB 2013 D 306
TAB 2013 D 306
Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.254 46,970%
2 kinderen 8.628 39,522%
3 kinderen 2.454 11,241%
4 kinderen 434 1,988%
5 kinderen en meer 61 0,279%
totaal 21.831 100, -%
TAB 2013 D 307
TAB 2013 D 307
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.559 20,468%
6-11 jaar 9.236 25,009%
12-17 jaar 10.958 29,672%
18-24 jaar 9.145 24,762%
> 25 jaar 33 0,089%
totaal 36.931 100, -%
TAB 2013 D 308
TAB 2013 D 308
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2013
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.300 2.963 1.103 165 28 7.559
6-11 jaar 4.449 3.408 1.127 216 36 9.236
12-17 jaar 6.041 3.887 912 104 14 10.958
18-24 jaar 7.413 1.578 145 8 1 9.145
> 25 jaar 32 1 - - - 33
totaal 21.235 11.837 3.287 493 79 36.931
TAB 2013 D 309
TAB 2013 D 309
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 4 0,536%
4-6 graden 7 0,938%
7-9 graden 9 1,206%
totaal 20 2,681%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 285 38,204%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 12 1,609%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 13,137%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 61 8,177%
12-14 punten over de 3 pijlers 109 14,611%
15-17 punten over de 3 pijlers 75 10,054%
18-20 punten over de 3 pijlers 36 4,826%
+ 20 punten over de 3 pijlers 50 6,702%
totaal 726 97,319%
c) algemeen totaal (a+b) 746 100, -%
TAB 2013 D 310
TAB 2013 D 310
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 581 50,478%
2de rang en volgende 570 49,522%
totaal 1.151 100, -%
TAB 2013 D 311
TAB 2013 D 311
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 4 80, -%
2de rang en volgende 1 20,000%
totaal 5 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 20,000%
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar 2 40,000%
6 - 11 jaar 2 40,000%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 5 100, -%
TAB 2013 D 312
TAB 2013 D 312
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 102
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 34
totaal 136
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 313
TAB 2013 D 313