Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 128 30,918%
2 kinderen 202 48,792%
3 kinderen 75 18,116%
4 kinderen 7 1,691%
5 kinderen en meer 2 0,483%
totaal 414 100, -%
TAB 2012 D 297
TAB 2012 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 134 32,057%
2 kinderen 200 47,847%
3 kinderen 76 18,182%
4 kinderen 7 1,675%
5 kinderen en meer 1 0,239%
totaal 418 100, -%
TAB 2012 D 298
TAB 2012 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 137 17,211%
6-11 jaar 181 22,739%
12-17 jaar 234 29,397%
18-24 jaar 244 30,653%
> 25 jaar - -
totaal 796 100, -%
TAB 2012 D 299
TAB 2012 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 53 28 3 1 137
6-11 jaar 69 79 29 3 1 181
12-17 jaar 118 91 23 2 - 234
18-24 jaar 179 61 4 - - 244
> 25 jaar - - - - - -
totaal 418 284 84 8 2 796
TAB 2012 D 300
TAB 2012 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 5 33,333%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 13,333%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 4 26,667%
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 6,667%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 6,667%
+ 20 punten over de 3 pijlers 2 13,333%
totaal 15 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 15 100, -%
TAB 2012 D 301
TAB 2012 D 301
Aantal geboorten in 2012
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 8 53,333%
2de rang en volgende 7 46,667%
totaal 15 100, -%
TAB 2012 D 302
TAB 2012 D 302
Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende 1 100, -%
totaal 1 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 100, -%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 1 100, -%
TAB 2012 D 303
TAB 2012 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2012
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 1
totaal 1
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2012 D 304
TAB 2012 D 304