Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 139 33,25%
2 kinderen 189 45,22%
3 kinderen 80 19,14%
4 kinderen 8 1,91%
5 kinderen en meer 2 0,48%
totaal 418 100, -%
TAB 2011 D 297
TAB 2011 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 147 34,75%
2 kinderen 186 43,97%
3 kinderen 81 19,15%
4 kinderen 8 1,89%
5 kinderen en meer 1 0,24%
totaal 423 100, -%
TAB 2011 D 298
TAB 2011 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 136 17,00%
6-11 jaar 199 24,88%
12-17 jaar 239 29,88%
18-24 jaar 226 28,25%
> 25 jaar - -
totaal 800 100, -%
TAB 2011 D 299
TAB 2011 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 48 52 31 4 1 136
6-11 jaar 78 86 30 4 1 199
12-17 jaar 122 91 25 1 - 239
18-24 jaar 175 47 4 - - 226
> 25 jaar - - - - - -
totaal 423 276 90 9 2 800
TAB 2011 D 300
TAB 2011 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten 1 6,25%
totaal 1 6,25%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 25,00%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 25,00%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 1 6,25%
15-17 punten over de 3 pijlers 2 12,50%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 6,25%
+ 20 punten over de 3 pijlers 3 18,75%
totaal 15 93,75%
c) algemeen totaal (a+b) 16 100, -%
TAB 2011 D 301
TAB 2011 D 301
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 10 52,63%
2de rang en volgende 9 47,37%
totaal 19 100, -%
TAB 2011 D 302
TAB 2011 D 302
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2011 D 303
TAB 2011 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 1
totaal 1
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 304
TAB 2011 D 304