Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 142 34,63%
2 kinderen 178 43,41%
3 kinderen 77 18,78%
4 kinderen 12 2,93%
5 kinderen en meer 1 0,24%
totaal 410 100, -%
TAB 2010 D 297
TAB 2010 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 151 36,30%
2 kinderen 177 42,55%
3 kinderen 76 18,27%
4 kinderen 11 2,64%
5 kinderen en meer 1 0,24%
totaal 416 100, -%
TAB 2010 D 298
TAB 2010 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2010
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 127 16,22%
6-11 jaar 180 22,99%
12-17 jaar 249 31,80%
18-24 jaar 227 28,99%
> 25 jaar - -
totaal 783 100, -%
TAB 2010 D 299
TAB 2010 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2010
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 41 53 29 2 2 127
6-11 jaar 74 78 22 6 - 180
12-17 jaar 126 90 29 4 - 249
18-24 jaar 175 44 8 - - 227
> 25 jaar - - - - - -
totaal 416 265 88 12 2 783
TAB 2010 D 300
TAB 2010 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2010
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten 1 6,67%
totaal 1 6,67%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 26,67%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 26,67%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 1 6,67%
15-17 punten over de 3 pijlers 2 13,33%
18-20 punten over de 3 pijlers 2 13,33%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1 6,67%
totaal 14 93,33%
c) algemeen totaal (a+b) 15 100, -%
TAB 2010 D 301
TAB 2010 D 301
Aantal geboorten in 2010
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 2 13,33%
2de rang en volgende 13 86,67%
totaal 15 100, -%
TAB 2010 D 302
TAB 2010 D 302
Aantal adopties in 2010
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2010 D 303
TAB 2010 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2010
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 1
totaal 1
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2010 D 304
TAB 2010 D 304