Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 140 32,71%
2 kinderen 196 45,79%
3 kinderen 83 19,39%
4 kinderen 7 1,64%
5 kinderen en meer 2 0,47%
totaal 428 100, -%
TAB 2008 D 297
TAB 2008 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 145 33,64%
2 kinderen 195 45,24%
3 kinderen 82 19,03%
4 kinderen 7 1,62%
5 kinderen en meer 2 0,46%
totaal 431 100, -%
TAB 2008 D 298
TAB 2008 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 131 15,98%
6-11 jaar 203 24,76%
12-17 jaar 269 32,80%
18-24 jaar 217 26,46%
> 25 jaar - -
totaal 820 100, -%
TAB 2008 D 299
TAB 2008 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 43 53 31 2 2 131
6-11 jaar 86 84 29 3 1 203
12-17 jaar 130 107 28 4 - 269
18-24 jaar 172 42 3 - - 217
> 25 jaar - - - - - -
totaal 431 286 91 9 3 820
TAB 2008 D 300
TAB 2008 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 1 6,67%
4 - 6 punten 3 20,00%
7 - 9 punten 1 6,67%
totaal 5 33,33, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 13,33%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 26,67%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 6,67%
18-20 punten over de 3 pijlers 2 13,33%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1 6,67%
totaal 10 66,67%
c) algemeen totaal (a+b) 15 100, -%
TAB 2008 D 301
TAB 2008 D 301
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 11 50,00%
2de rang en volgende 11 50,00%
totaal 22 100, -%
TAB 2008 D 302
TAB 2008 D 302
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2008 D 303
TAB 2008 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 2
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 1
totaal 3
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 304
TAB 2008 D 304