Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 135 30,82%
2 kinderen 203 46,35%
3 kinderen 86 19,63%
4 kinderen 12 2,74%
5 kinderen en meer 2 0,46%
totaal 438 100, -%
TAB 2007 D 297
TAB 2007 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 144 32,51%
2 kinderen 200 45,15%
3 kinderen 85 19,19%
4 kinderen 12 2,71%
5 kinderen en meer 2 0,45%
totaal 443 100, -%
TAB 2007 D 298
TAB 2007 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 131 15,27%
6-11 jaar 209 24,36%
12-17 jaar 284 33,10%
18-24 jaar 234 27,27%
> 25 jaar - -
totaal 858 100, -%
TAB 2007 D 299
TAB 2007 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 45 54 27 3 2 131
6-11 jaar 92 80 31 5 1 209
12-17 jaar 133 111 34 6 - 284
18-24 jaar 172 55 7 - - 234
> 25 jaar - - - - - -
totaal 442 300 99 14 3 858
TAB 2007 D 300
TAB 2007 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 1 5,88%
4 - 6 punten 4 23,53%
7 - 9 punten 2 11,76%
totaal 7 41,18, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 11,76%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 3 17,65%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 2 11,76%
18-20 punten over de 3 pijlers 2 11,76%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1 5,88%
totaal 10 58,82%
c) algemeen totaal (a+b) 17 100, -%
TAB 2007 D 301
TAB 2007 D 301
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 8 42,11%
2de rang en volgende 11 57,89%
totaal 19 100, -%
TAB 2007 D 302
TAB 2007 D 302
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2007 D 303
TAB 2007 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 1
totaal 1
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 304
TAB 2007 D 304