Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 138 31,01%
2 kinderen 204 45,84%
3 kinderen 88 19,78%
4 kinderen 14 3,15%
5 kinderen en meer 1 0,22%
totaal 445 100, -%
TAB 2006 D 297
TAB 2006 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 145 32,29%
2 kinderen 202 44,99%
3 kinderen 87 19,38%
4 kinderen 14 3,12%
5 kinderen en meer 1 0,22%
totaal 449 100, -%
TAB 2006 D 298
TAB 2006 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 135 15,50%
6-11 jaar 218 25,03%
12-17 jaar 297 34,10%
18-24 jaar 221 25,37%
> 25 jaar - -
totaal 871 100, -%
TAB 2006 D 299
TAB 2006 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 46 57 28 3 1 135
6-11 jaar 96 83 33 6 - 218
12-17 jaar 139 114 38 6 - 297
18-24 jaar 167 50 4 - - 221
> 25 jaar - - - - - -
totaal 448 304 103 15 1 871
TAB 2006 D 300
TAB 2006 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 2 18,18%
4 - 6 punten 4 36,36%
7 - 9 punten 2 18,18%
totaal 8 72,73, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 9,09%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 9,09%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 9,09%
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 3 27,27%
c) algemeen totaal (a+b) 11 100, -%
TAB 2006 D 301
TAB 2006 D 301
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 7 43,75%
2de rang en volgende 9 56,25%
totaal 16 100, -%
TAB 2006 D 302
TAB 2006 D 302
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2006 D 303
TAB 2006 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 304
TAB 2006 D 304