Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 129 31,931%
2 kinderen 192 47,525%
3 kinderen 71 17,574%
4 kinderen 11 2,723%
5 kinderen en meer 1 0,248%
totaal 404 100, -%
TAB 2013 D 297
TAB 2013 D 297
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 132 32,512%
2 kinderen 192 47,291%
3 kinderen 70 17,241%
4 kinderen 11 2,709%
5 kinderen en meer 1 0,246%
totaal 406 100, -%
TAB 2013 D 298
TAB 2013 D 298
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 120 15,464%
6-11 jaar 186 23,969%
12-17 jaar 240 30,928%
18-24 jaar 230 29,639%
> 25 jaar - -
totaal 776 100, -%
TAB 2013 D 299
TAB 2013 D 299
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 45 49 24 2 - 120
6-11 jaar 68 76 35 5 2 186
12-17 jaar 122 95 19 4 - 240
18-24 jaar 170 53 6 1 - 230
> 25 jaar - - - - - -
totaal 405 273 84 12 2 776
TAB 2013 D 300
TAB 2013 D 300
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 43,750%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 12,500%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 2 12,500%
12-14 punten over de 3 pijlers 1 6,250%
15-17 punten over de 3 pijlers 1 6,250%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 6,250%
+ 20 punten over de 3 pijlers 2 12,500%
totaal 16 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 16 100, -%
TAB 2013 D 301
TAB 2013 D 301
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 3 20,000%
2de rang en volgende 12 80,000%
totaal 15 100, -%
TAB 2013 D 302
TAB 2013 D 302
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - 0, -%
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - 0, -%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2013 D 303
TAB 2013 D 303
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 1
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal 1
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 304
TAB 2013 D 304