Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.238 40,65%
2 kinderen 10.296 40,88%
3 kinderen 3.661 14,54%
4 kinderen 815 3,24%
5 kinderen en meer 174 0,69%
totaal 25.184 100, -%
TAB 2011 D 289
TAB 2011 D 289
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.901 42,45%
2 kinderen 10.338 40,25%
3 kinderen 3.545 13,80%
4 kinderen 748 2,91%
5 kinderen en meer 150 0,58%
totaal 25.682 100, -%
TAB 2011 D 290
TAB 2011 D 290
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.567 18,63%
6-11 jaar 11.224 24,41%
12-17 jaar 12.928 28,11%
18-24 jaar 13.267 28,85%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 45.988 100, -%
TAB 2011 D 291
TAB 2011 D 291
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.679 3.206 1.282 326 74 8.567
6-11 jaar 5.127 4.140 1.515 351 91 11.224
12-17 jaar 6.528 4.729 1.405 238 28 12.928
18-24 jaar 10.245 2.718 291 12 1 13.267
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 25.581 14.793 4.493 927 194 45.988
TAB 2011 D 292
TAB 2011 D 292
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 6 1,17%
4 - 6 punten 15 2,93%
7 - 9 punten 14 2,73%
totaal 35 6,84%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 110 21,48%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 138 26,95%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 72 14,06%
15-17 punten over de 3 pijlers 70 13,67%
18-20 punten over de 3 pijlers 43 8,40%
+ 20 punten over de 3 pijlers 44 8,59%
totaal 477 93,16%
c) algemeen totaal (a+b) 512 100, -%
TAB 2011 D 293
TAB 2011 D 293
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 459 43,63%
2de rang en volgende 593 56,37%
totaal 1.052 100, -%
TAB 2011 D 294
TAB 2011 D 294
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 12 80, -%
2de rang en volgende 3 20,00%
totaal 15 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 20,00%
2 jaar 4 26,67%
3 - 5 jaar 5 33,33%
6 - 11 jaar 3 20,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 15 100, -%
TAB 2011 D 295
TAB 2011 D 295
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 29
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 31
totaal 60
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 296
TAB 2011 D 296