Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.774 40,39%
2 kinderen 9.907 40,94%
3 kinderen 3.597 14,87%
4 kinderen 758 3,13%
5 kinderen en meer 161 0,67%
totaal 24.197 100, -%
TAB 2008 D 289
TAB 2008 D 289
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.318 41,95%
2 kinderen 9.923 40,35%
3 kinderen 3.501 14,24%
4 kinderen 709 2,88%
5 kinderen en meer 143 0,58%
totaal 24.594 100, -%
TAB 2008 D 290
TAB 2008 D 290
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.940 17,94%
6-11 jaar 10.776 24,35%
12-17 jaar 13.748 31,06%
18-24 jaar 11.797 26,65%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 44.263 100, -%
TAB 2008 D 291
TAB 2008 D 291
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.347 2.988 1.228 290 87 7.940
6-11 jaar 4.765 3.978 1.597 355 81 10.776
12-17 jaar 7.083 5.069 1.351 220 25 13.748
18-24 jaar 9.300 2.263 222 11 1 11.797
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 24.497 14.298 4.398 876 194 44.263
TAB 2008 D 292
TAB 2008 D 292
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 49 11,75%
4 - 6 punten 89 21,34%
7 - 9 punten 34 8,15%
totaal 172 41,25%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 47 11,27%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 57 13,67%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 44 10,55%
15-17 punten over de 3 pijlers 40 9,59%
18-20 punten over de 3 pijlers 26 6,24%
+ 20 punten over de 3 pijlers 31 7,43%
totaal 245 58,75%
c) algemeen totaal (a+b) 417 100, -%
TAB 2008 D 293
TAB 2008 D 293
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 412 41,53%
2de rang en volgende 580 58,47%
totaal 992 100, -%
TAB 2008 D 294
TAB 2008 D 294
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 10 90,91%
2de rang en volgende 1 9,09%
totaal 11 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 18,18%
1 jaar 2 18,18%
2 jaar 2 18,18%
3 - 5 jaar 2 18,18%
6 - 11 jaar 3 27,27%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 11 100, -%
TAB 2008 D 295
TAB 2008 D 295
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 43
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 41
totaal 84
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 296
TAB 2008 D 296