Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.703 39,65%
2 kinderen 10.077 41,18%
3 kinderen 3.698 15,11%
4 kinderen 826 3,38%
5 kinderen en meer 169 0,69%
totaal 24.473 100, -%
TAB 2007 D 289
TAB 2007 D 289
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.210 41,09%
2 kinderen 10.107 40,68%
3 kinderen 3.586 14,43%
4 kinderen 789 3,18%
5 kinderen en meer 153 0,62%
totaal 24.845 100, -%
TAB 2007 D 290
TAB 2007 D 290
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.841 17,37%
6-11 jaar 10.876 24,09%
12-17 jaar 14.196 31,44%
18-24 jaar 12.238 27,10%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 45.153 100, -%
TAB 2007 D 291
TAB 2007 D 291
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.306 2.943 1.208 302 82 7.841
6-11 jaar 4.714 3.989 1.683 391 99 10.876
12-17 jaar 7.151 5.298 1.477 246 24 14.196
18-24 jaar 9.586 2.420 209 22 1 12.238
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 24.759 14.650 4.577 961 206 45.153
TAB 2007 D 292
TAB 2007 D 292
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 67 16,07%
4 - 6 punten 113 27,10%
7 - 9 punten 40 9,59%
totaal 220 52,76%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 42 10,07%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 40 9,59%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 29 6,95%
15-17 punten over de 3 pijlers 31 7,43%
18-20 punten over de 3 pijlers 20 4,80%
+ 20 punten over de 3 pijlers 35 8,39%
totaal 197 47,24%
c) algemeen totaal (a+b) 417 100, -%
TAB 2007 D 293
TAB 2007 D 293
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 470 43,88%
2de rang en volgende 601 56,12%
totaal 1.071 100, -%
TAB 2007 D 294
TAB 2007 D 294
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 14 93,33%
2de rang en volgende 1 6,67%
totaal 15 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 4 26,67%
1 jaar 4 26,67%
2 jaar 5 33,33%
3 - 5 jaar 2 13,33%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 15 100, -%
TAB 2007 D 295
TAB 2007 D 295
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 49
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 53
totaal 102
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 296
TAB 2007 D 296