Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.656 39,50%
2 kinderen 10.052 41,12%
3 kinderen 3.704 15,15%
4 kinderen 864 3,53%
5 kinderen en meer 172 0,70%
totaal 24.448 100, -%
TAB 2006 D 289
TAB 2006 D 289
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.137 40,88%
2 kinderen 10.066 40,60%
3 kinderen 3.606 14,54%
4 kinderen 829 3,34%
5 kinderen en meer 158 0,64%
totaal 24.796 100, -%
TAB 2006 D 290
TAB 2006 D 290
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.588 16,77%
6-11 jaar 10.870 24,03%
12-17 jaar 14.628 32,33%
18-24 jaar 12.152 26,86%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 45.240 100, -%
TAB 2006 D 291
TAB 2006 D 291
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.191 2.813 1.193 306 85 7.588
6-11 jaar 4.644 4.027 1.670 432 97 10.870
12-17 jaar 7.344 5.449 1.553 255 27 14.628
18-24 jaar 9.525 2.390 225 11 1 12.152
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 24.706 14.679 4.641 1.004 210 45.240
TAB 2006 D 292
TAB 2006 D 292
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 74 18,69%
4 - 6 punten 129 32,58%
7 - 9 punten 53 13,38%
totaal 256 64,65%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 30 7,58%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 24 6,06%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 21 5,30%
15-17 punten over de 3 pijlers 25 6,31%
18-20 punten over de 3 pijlers 14 3,54%
+ 20 punten over de 3 pijlers 26 6,57%
totaal 140 35,35%
c) algemeen totaal (a+b) 396 100, -%
TAB 2006 D 293
TAB 2006 D 293
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 448 45,21%
2de rang en volgende 543 54,79%
totaal 991 100, -%
TAB 2006 D 294
TAB 2006 D 294
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 18 85,71%
2de rang en volgende 3 14,29%
totaal 21 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 4,76%
1 jaar 11 52,38%
2 jaar 1 4,76%
3 - 5 jaar 4 19,05%
6 - 11 jaar 4 19,05%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 21 100, -%
TAB 2006 D 295
TAB 2006 D 295
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 47
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 46
totaal 93
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 296
TAB 2006 D 296