Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.280 40,445%
2 kinderen 10.457 41,142%
3 kinderen 3.676 14,463%
4 kinderen 845 3,325%
5 kinderen en meer 159 0,626%
totaal 25.417 100, -%
TAB 2013 D 289
TAB 2013 D 289
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 11.043 42,485%
2 kinderen 10.518 40,465%
3 kinderen 3.538 13,611%
4 kinderen 758 2,916%
5 kinderen en meer 136 0,523%
totaal 25.993 100, -%
TAB 2013 D 290
TAB 2013 D 290
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.976 19,327%
6-11 jaar 11.561 24,893%
12-17 jaar 13.087 28,179%
18-24 jaar 12.816 27,596%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 46.442 100, -%
TAB 2013 D 291
TAB 2013 D 291
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.646 3.485 1.468 311 66 8.976
6-11 jaar 5.086 4.328 1.736 337 74 11.561
12-17 jaar 6.531 4.824 1.474 227 31 13.087
18-24 jaar 9.950 2.587 259 18 2 12.816
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 25.215 15.224 4.937 893 173 46.442
TAB 2013 D 292
TAB 2013 D 292
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 1 0,167%
4 - 6 punten 5 0,833%
7 - 9 punten 8 1,333%
totaal 14 2,333%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 156 26,000%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 14 2,333%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 16,333%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 53 8,833%
12-14 punten over de 3 pijlers 94 15,667%
15-17 punten over de 3 pijlers 78 13,000%
18-20 punten over de 3 pijlers 41 6,833%
+ 20 punten over de 3 pijlers 52 8,667%
totaal 586 97,667%
c) algemeen totaal (a+b) 600 100, -%
TAB 2013 D 293
TAB 2013 D 293
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 505 42,942%
2de rang en volgende 671 57,058%
totaal 1.176 100, -%
TAB 2013 D 294
TAB 2013 D 294
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 5 42, -%
2de rang en volgende 7 58,333%
totaal 12 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 7 58,333%
1 jaar 4 33,333%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 8,333%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 12 100, -%
TAB 2013 D 295
TAB 2013 D 295
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 30
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 31
totaal 61
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 296
TAB 2013 D 296