Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 11.048 34,85%
2 kinderen 14.276 45,03%
3 kinderen 5.179 16,34%
4 kinderen 1.018 3,21%
5 kinderen en meer 183 0,58%
totaal 31.704 100, -%
TAB 2008 D 281
TAB 2008 D 281
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 11.439 35,75%
2 kinderen 14.295 44,68%
3 kinderen 5.101 15,94%
4 kinderen 990 3,09%
5 kinderen en meer 169 0,53%
totaal 31.994 100, -%
TAB 2008 D 282
TAB 2008 D 282
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 12.034 19,99%
6-11 jaar 14.206 23,60%
12-17 jaar 18.576 30,86%
18-24 jaar 15.377 25,54%
> 25 jaar 4 0,01%
totaal 60.197 100, -%
TAB 2008 D 283
TAB 2008 D 283
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 5397 4.554 1.627 355 101 12.034
6-11 jaar 6105 5.436 2.103 453 109 14.206
12-17 jaar 8685 7.253 2.252 347 39 18.576
18-24 jaar 11724 3.329 310 14 - 15.377
> 25 jaar 4 - - - - 4
totaal 31915 20.572 6.292 1.169 249 60.197
TAB 2008 D 284
TAB 2008 D 284
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 36 5,34%
4 - 6 punten 146 21,66%
7 - 9 punten 63 9,35%
totaal 245 36,35 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,15%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 172 25,52%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 115 17,06%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 56 8,31%
15-17 punten over de 3 pijlers 25 3,71%
18-20 punten over de 3 pijlers 21 3,12%
+ 20 punten over de 3 pijlers 39 5,79%
totaal 429 63,65%
c) algemeen totaal (a+b) 674 100, -%
TAB 2008 D 285
TAB 2008 D 285
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 827 45,87%
2de rang en volgende 976 54,13%
totaal 1.803 100, -%
TAB 2008 D 286
TAB 2008 D 286
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 13 100,00%
2de rang en volgende - 0,00%
totaal 13 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 6 46,15%
1 jaar 6 46,15%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 7,69%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 13 100, -%
TAB 2008 D 287
TAB 2008 D 287
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 103
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 81
totaal 184
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 288
TAB 2008 D 288