Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.958 34,79%
2 kinderen 14.061 44,65%
3 kinderen 5.242 16,64%
4 kinderen 1.043 3,31%
5 kinderen en meer 191 0,61%
totaal 31.495 100, -%
TAB 2007 D 281
TAB 2007 D 281
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 11.285 35,56%
2 kinderen 14.067 44,33%
3 kinderen 5.191 16,36%
4 kinderen 1.007 3,17%
5 kinderen en meer 186 0,59%
totaal 31.736 100, -%
TAB 2007 D 282
TAB 2007 D 282
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 11.313 18,85%
6-11 jaar 14.323 23,87%
12-17 jaar 18.999 31,66%
18-24 jaar 15.374 25,62%
> 25 jaar 5 0,01%
totaal 60.014 100, -%
TAB 2007 D 283
TAB 2007 D 283
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 5002 4.253 1.605 345 108 11.313
6-11 jaar 6053 5.479 2.180 493 118 14.323
12-17 jaar 8843 7.452 2.312 349 43 18.999
18-24 jaar 11776 3.276 306 16 - 15.374
> 25 jaar 5 - - - - 5
totaal 31679 20.460 6.403 1.203 269 60.014
TAB 2007 D 284
TAB 2007 D 284
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 49 7,68%
4 - 6 punten 187 29,31%
7 - 9 punten 86 13,48%
totaal 322 50,47 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 3 0,47%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 128 20,06%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 76 11,91%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 40 6,27%
15-17 punten over de 3 pijlers 16 2,51%
18-20 punten over de 3 pijlers 22 3,45%
+ 20 punten over de 3 pijlers 31 4,86%
totaal 316 49,53%
c) algemeen totaal (a+b) 638 100, -%
TAB 2007 D 285
TAB 2007 D 285
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 728 43,80%
2de rang en volgende 934 56,20%
totaal 1.662 100, -%
TAB 2007 D 286
TAB 2007 D 286
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 17 89,47%
2de rang en volgende 2 10,53%
totaal 19 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 4 21,05%
1 jaar 6 31,58%
2 jaar 2 10,53%
3 - 5 jaar 3 15,79%
6 - 11 jaar 1 5,26%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 3 15,79%
totaal 19 100, -%
TAB 2007 D 287
TAB 2007 D 287
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 100
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 83
totaal 183
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 288
TAB 2007 D 288