Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.837 34,56%
2 kinderen 13.931 44,42%
3 kinderen 5.312 16,94%
4 kinderen 1.084 3,46%
5 kinderen en meer 197 0,63%
totaal 31.361 100, -%
TAB 2006 D 281
TAB 2006 D 281
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 11.145 35,28%
2 kinderen 13.932 44,11%
3 kinderen 5.263 16,66%
4 kinderen 1.059 3,35%
5 kinderen en meer 187 0,59%
totaal 31.586 100, -%
TAB 2006 D 282
TAB 2006 D 282
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 10.743 17,90%
6-11 jaar 14.396 23,98%
12-17 jaar 19.520 32,52%
18-24 jaar 15.363 25,59%
> 25 jaar 6 0,01%
totaal 60.028 100, -%
TAB 2006 D 283
TAB 2006 D 283
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4652 4.079 1.570 333 109 10.743
6-11 jaar 6016 5.503 2.222 540 115 14.396
12-17 jaar 9158 7.543 2.409 372 38 19.520
18-24 jaar 11701 3.319 326 16 1 15.363
> 25 jaar 6 - - - - 6
totaal 31533 20.444 6.527 1.261 263 60.028
TAB 2006 D 284
TAB 2006 D 284
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 65 11,25%
4 - 6 punten 214 37,02%
7 - 9 punten 99 17,13%
totaal 378 65,40 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 2 0,35%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 87 15,05%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 44 7,61%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 21 3,63%
15-17 punten over de 3 pijlers 13 2,25%
18-20 punten over de 3 pijlers 13 2,25%
+ 20 punten over de 3 pijlers 20 3,46%
totaal 200 34,60%
c) algemeen totaal (a+b) 578 100, -%
TAB 2006 D 285
TAB 2006 D 285
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 679 44,52%
2de rang en volgende 846 55,48%
totaal 1.525 100, -%
TAB 2006 D 286
TAB 2006 D 286
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 17 100,00%
2de rang en volgende - 0,00%
totaal 17 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 3 17,65%
1 jaar 5 29,41%
2 jaar 3 17,65%
3 - 5 jaar 5 29,41%
6 - 11 jaar 1 5,88%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 17 100, -%
TAB 2006 D 287
TAB 2006 D 287
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 116
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 70
totaal 186
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 288
TAB 2006 D 288