Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 12.202 35,103%
2 kinderen 15.972 45,948%
3 kinderen 5.439 15,647%
4 kinderen 982 2,825%
5 kinderen en meer 166 0,478%
totaal 34.761 100, -%
TAB 2013 D 281
TAB 2013 D 281
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 12.843 36,415%
2 kinderen 16.055 45,523%
3 kinderen 5.305 15,042%
4 kinderen 928 2,631%
5 kinderen en meer 137 0,388%
totaal 35.268 100, -%
TAB 2013 D 282
TAB 2013 D 282
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 15.478 23,697%
6-11 jaar 16.214 24,824%
12-17 jaar 17.046 26,097%
18-24 jaar 16.577 25,379%
> 25 jaar 2 0,003%
totaal 65.317 100, -%
TAB 2013 D 283
TAB 2013 D 283
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 6.631 6.234 2.205 331 77 15.478
6-11 jaar 7.555 6.028 2.147 413 71 16.214
12-17 jaar 8.018 6.671 2.029 289 39 17.046
18-24 jaar 12.375 3.750 424 26 2 16.577
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 34.581 22.683 6.805 1.059 189 65.317
TAB 2013 D 284
TAB 2013 D 284
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 4 0,424%
4 - 6 punten 12 1,271%
7 - 9 punten 6 0,636%
totaal 22 2,331 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 4 0,424%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 414 43,856%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 14 1,483%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 125 13,242%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 54 5,720%
12-14 punten over de 3 pijlers 130 13,771%
15-17 punten over de 3 pijlers 70 7,415%
18-20 punten over de 3 pijlers 54 5,720%
+ 20 punten over de 3 pijlers 57 6,038%
totaal 922 97,669%
c) algemeen totaal (a+b) 944 100, -%
TAB 2013 D 285
TAB 2013 D 285
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 976 46,410%
2de rang en volgende 1.127 53,590%
totaal 2.103 100, -%
TAB 2013 D 286
TAB 2013 D 286
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 7 53,846%
2de rang en volgende 6 46,154%
totaal 13 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 15,385%
1 jaar 4 30,769%
2 jaar 3 23,077%
3 - 5 jaar 1 7,692%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar 1 7,692%
18 - 24 jaar 2 15,385%
totaal 13 100, -%
TAB 2013 D 287
TAB 2013 D 287
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 87
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 111
totaal 198
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 288
TAB 2013 D 288