Totaal

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 20.962 37,21%
2 kinderen 24.379 43,28%
3 kinderen 8.859 15,73%
4 kinderen 1.783 3,17%
5 kinderen en meer 346 0,61%
totaal 56.329 100, -%
TAB 2008 D 273
TAB 2008 D 273
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 21.902 38,41%
2 kinderen 24.413 42,82%
3 kinderen 8.684 15,23%
4 kinderen 1.706 2,99%
5 kinderen en meer 314 0,55%
totaal 57.019 100, -%
TAB 2008 D 274
TAB 2008 D 274
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 20.105 19,10%
6-11 jaar 25.185 23,92%
12-17 jaar 32.593 30,96%
18-24 jaar 27.391 26,02%
> 25 jaar 6 0,01%
totaal 105.280 100, -%
TAB 2008 D 275
TAB 2008 D 275
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 8.787 7.595 2.886 647 190 20.105
6-11 jaar 10.956 9.498 3.729 811 191 25.185
12-17 jaar 15.898 12.429 3.631 571 64 32.593
18-24 jaar 21.196 5.634 535 25 1 27.391
> 25 jaar 6 - - - - 6
totaal 56.843 35.156 10.781 2.054 446 105.280
TAB 2008 D 276
TAB 2008 D 276
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 86 7,78%
4 - 6 punten 238 21,52%
7 - 9 punten 98 8,86%
totaal 422 38,16%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,09%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 221 19,98%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 176 15,91%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 100 9,04%
15-17 punten over de 3 pijlers 66 5,97%
18-20 punten over de 3 pijlers 49 4,43%
+ 20 punten over de 3 pijlers 71 6,42%
totaal 684 61,84%
c) algemeen totaal (a+b) 1106 100, -%
TAB 2008 D 277
TAB 2008 D 277
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 1.250 44,37%
2de rang en volgende 1.567 55,63%
totaal 2.817 100, -%
TAB 2008 D 278
TAB 2008 D 278
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
Eerste rang 23 95,83%
2de rang en volgende 1 4,17%
totaal 24 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 8 33,33%
1 jaar 8 33,33%
2 jaar 2 8,33%
3 - 5 jaar 3 12,50%
6 - 11 jaar 3 12,50%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 24 100, -%
TAB 2008 D 279
TAB 2008 D 279
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 148
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 123
totaal 271
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 280
TAB 2008 D 280