Totaal

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 20.796 36,87%
2 kinderen 24.341 43,15%
3 kinderen 9.026 16,00%
4 kinderen 1.881 3,33%
5 kinderen en meer 362 0,64%
totaal 56.406 100, -%
TAB 2007 D 273
TAB 2007 D 273
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 21.639 37,95%
2 kinderen 24.374 42,74%
3 kinderen 8.862 15,54%
4 kinderen 1.808 3,17%
5 kinderen en meer 341 0,60%
totaal 57.024 100, -%
TAB 2007 D 274
TAB 2007 D 274
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 19.285 18,19%
6-11 jaar 25.408 23,96%
12-17 jaar 33.479 31,58%
18-24 jaar 27.846 26,26%
> 25 jaar 7 0,01%
totaal 106.025 100, -%
TAB 2007 D 275
TAB 2007 D 275
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 8.353 7.250 2.840 650 192 19.285
6-11 jaar 10.859 9.548 3.894 889 218 25.408
12-17 jaar 16.127 12.861 3.823 601 67 33.479
18-24 jaar 21.534 5.751 522 38 1 27.846
> 25 jaar 7 - - - - 7
totaal 56.880 35.410 11.079 2.178 478 106.025
TAB 2007 D 276
TAB 2007 D 276
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 117 10,91%
4 - 6 punten 304 28,36%
7 - 9 punten 128 11,94%
totaal 549 51,21%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 3 0,28%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 172 16,04%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 119 11,10%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 69 6,44%
15-17 punten over de 3 pijlers 49 4,57%
18-20 punten over de 3 pijlers 44 4,10%
+ 20 punten over de 3 pijlers 67 6,25%
totaal 523 48,79%
c) algemeen totaal (a+b) 1072 100, -%
TAB 2007 D 277
TAB 2007 D 277
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 1.206 43,82%
2de rang en volgende 1.546 56,18%
totaal 2.752 100, -%
TAB 2007 D 278
TAB 2007 D 278
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
Eerste rang 31 91,18%
2de rang en volgende 3 8,82%
totaal 34 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 8 23,53%
1 jaar 10 29,41%
2 jaar 7 20,59%
3 - 5 jaar 5 14,71%
6 - 11 jaar 1 2,94%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 3 8,82%
totaal 34 100, -%
TAB 2007 D 279
TAB 2007 D 279
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 149
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 137
totaal 286
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 280
TAB 2007 D 280