Totaal

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 20.631 36,67%
2 kinderen 24.187 43,00%
3 kinderen 9.104 16,18%
4 kinderen 1.962 3,49%
5 kinderen en meer 370 0,66%
totaal 56.254 100, -%
TAB 2006 D 273
TAB 2006 D 273
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 21.427 37,70%
2 kinderen 24.200 42,58%
3 kinderen 8.956 15,76%
4 kinderen 1.902 3,35%
5 kinderen en meer 346 0,61%
totaal 56.831 100, -%
TAB 2006 D 274
TAB 2006 D 274
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 18.466 17,40%
6-11 jaar 25.484 24,01%
12-17 jaar 34.445 32,45%
18-24 jaar 27.736 26,13%
> 25 jaar 8 0,01%
totaal 106.139 100, -%
TAB 2006 D 275
TAB 2006 D 275
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 7.889 6.949 2.791 642 195 18.466
6-11 jaar 10.756 9.613 3.925 978 212 25.484
12-17 jaar 16.641 13.106 4.000 633 65 34.445
18-24 jaar 21.393 5.759 555 27 2 27.736
> 25 jaar 8 - - - - 8
totaal 56.687 35.427 11.271 2.280 474 106.139
TAB 2006 D 276
TAB 2006 D 276
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 141 14,31%
4 - 6 punten 347 35,23%
7 - 9 punten 154 15,63%
totaal 642 65,18%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 2 0,20%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 117 11,88%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 69 7,01%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 42 4,26%
15-17 punten over de 3 pijlers 39 3,96%
18-20 punten over de 3 pijlers 28 2,84%
+ 20 punten over de 3 pijlers 46 4,67%
totaal 343 34,82%
c) algemeen totaal (a+b) 985 100, -%
TAB 2006 D 277
TAB 2006 D 277
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 1.134 44,79%
2de rang en volgende 1.398 55,21%
totaal 2.532 100, -%
TAB 2006 D 278
TAB 2006 D 278
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
Eerste rang 35 92,11%
2de rang en volgende 3 7,89%
totaal 38 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 4 10,53%
1 jaar 16 42,11%
2 jaar 4 10,53%
3 - 5 jaar 9 23,68%
6 - 11 jaar 5 13,16%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 38 100, -%
TAB 2006 D 279
TAB 2006 D 279
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 163
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 116
totaal 279
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 280
TAB 2006 D 280