Totaal

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 20.239 36,27%
2 kinderen 24.082 43,16%
3 kinderen 9.136 16,37%
4 kinderen 1.972 3,53%
5 kinderen en meer 371 0,66%
totaal 55.800 100, -%
TAB 2005 D 273
TAB 2005 D 273
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 20.973 37,24%
2 kinderen 24.064 42,73%
3 kinderen 9.026 16,03%
4 kinderen 1.907 3,39%
5 kinderen en meer 352 0,62%
totaal 56.322 100, -%
TAB 2005 D 274
TAB 2005 D 274
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 17.912 16,95%
6-11 jaar 25.538 24,17%
12-17 jaar 35.115 33,23%
18-24 jaar 27.086 25,64%
> 25 jaar 8 0,01%
totaal 105.659 100, -%
TAB 2005 D 275
TAB 2005 D 275
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 7.506 6.775 2.769 669 193 17.912
6-11 jaar 10.653 9.722 4.012 966 185 25.538
12-17 jaar 17.048 13.347 4.026 612 82 35.115
18-24 jaar 20.970 5.534 539 43 - 27.086
> 25 jaar 8 - - - - 8
totaal 56.185 35.378 11.346 2.290 460 105.659
TAB 2005 D 276
TAB 2005 D 276
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 144 15,43%
4 - 6 punten 377 40,41%
7 - 9 punten 175 18,76%
totaal 696 74,60%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten 2 0,21%
6 - 8 punten 63 6,75%
9 - 11 punten 56 6,00%
12 - 14 punten 34 3,64%
15 - 17 punten 28 3,00%
18 - 20 punten 21 2,25%
+ 20 punten 33 3,54%
totaal 237 25,40%
c) algemeen totaal (a+b) 933 100, -%
TAB 2005 D 277
TAB 2005 D 277
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 1.031 42,73%
2de rang en volgende 1.382 57,27%
totaal 2.413 100, -%
TAB 2005 D 278
TAB 2005 D 278
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
Eerste rang 29 90,63%
2de rang en volgende 3 9,38%
totaal 32 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 6,25%
1 jaar 8 25,00%
2  jaar 7 21,88%
3 - 5 jaar 7 21,88%
6 - 11 jaar 5 15,63%
12 - 17 jaar 1 3,13%
18 - 24  jaar 2 6,25%
totaal 32 100, -%
TAB 2005 D 279
TAB 2005 D 279
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 98
totaal 98
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 280
TAB 2005 D 280