Totaal

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 22.611 37,323%
2 kinderen 26.621 43,942%
3 kinderen 9.186 15,163%
4 kinderen 1.838 3,034%
5 kinderen en meer 326 0,538%
totaal 60.582 100, -%
TAB 2013 D 273
TAB 2013 D 273
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 24.018 38,948%
2 kinderen 26.765 43,402%
3 kinderen 8.913 14,453%
4 kinderen 1.697 2,752%
5 kinderen en meer 274 0,444%
totaal 61.667 100, -%
TAB 2013 D 274
TAB 2013 D 274
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 24.574 21,837%
6-11 jaar 27.961 24,846%
12-17 jaar 30.373 26,990%
18-24 jaar 29.623 26,323%
> 25 jaar 4 0,004%
totaal 112.535 100, -%
TAB 2013 D 275
TAB 2013 D 275
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 10.322 9.768 3.697 644 143 24.574
6-11 jaar 12.709 10.432 3.918 755 147 27.961
12-17 jaar 14.671 11.590 3.522 520 70 30.373
18-24 jaar 22.495 6.390 689 45 4 29.623
> 25 jaar 4 - - - - 4
totaal 60.201 38.180 11.826 1.964 364 112.535
TAB 2013 D 276
TAB 2013 D 276
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 5 0,321%
4 - 6 punten 17 1,090%
7 - 9 punten 14 0,897%
totaal 36 2,308%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 4 0,256%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 577 36,987%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 28 1,795%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 225 14,423%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 109 6,987%
12-14 punten over de 3 pijlers 225 14,423%
15-17 punten over de 3 pijlers 149 9,551%
18-20 punten over de 3 pijlers 96 6,154%
+ 20 punten over de 3 pijlers 111 7,115%
totaal 1.524 97,692%
c) algemeen totaal (a+b) 1.560 100, -%
TAB 2013 D 277
TAB 2013 D 277
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 1.484 45,052%
2de rang en volgende 1.810 54,948%
totaal 3.294 100, -%
TAB 2013 D 278
TAB 2013 D 278
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
Eerste rang 12 48, -%
2de rang en volgende 13 52,000%
totaal 25 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 9 36,000%
1 jaar 8 32,000%
2 jaar 3 12,000%
3 - 5 jaar 1 4,000%
6 - 11 jaar 1 4,000%
12 - 17 jaar 1 4,000%
18 - 24 jaar 2 8,000%
totaal 25 100, -%
TAB 2013 D 279
TAB 2013 D 279
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 118
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 142
totaal 260
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 280
TAB 2013 D 280