Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2014
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 52 32,704%
2 kinderen 75 47,170%
3 kinderen 25 15,723%
4 kinderen 5 3,145%
5 kinderen en meer 2 1,258%
totaal 159 100, -%
TAB 2014 D 265
TAB 2014 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2014
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 59 35,976%
2 kinderen 76 46,341%
3 kinderen 22 13,415%
4 kinderen 5 3,049%
5 kinderen en meer 2 1,220%
totaal 164 100, -%
TAB 2014 D 266
TAB 2014 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2014
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 118 38,312%
6-11 jaar 85 27,597%
12-17 jaar 59 19,156%
18-24 jaar 46 14,935%
>25 jaar - -
totaal 308 100, -%
TAB 2014 D 267
TAB 2014 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2014
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 47 15 3 1 118
6-11 jaar 46 27 8 2 2 85
12-17 jaar 31 22 5 1 - 59
18-24 jaar 34 9 2 1 - 46
> 25 jaar - - - - - -
totaal 163 105 30 7 3 308
TAB 2014 D 268
TAB 2014 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2014
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6 75,000%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 12,500%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 12,500%
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 8 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 8 100, -%
TAB 2014 D 269
TAB 2014 D 269
Aantal geboorten in 2014
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 7 63,636%
2de rang en volgende 4 36,364%
totaal 11 100, -%
TAB 2014 D 270
TAB 2014 D 270
Aantal adopties in 2014
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2014 D 271
TAB 2014 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2014
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2014 D 272
TAB 2014 D 272