Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 44 33,333%
2 kinderen 63 47,727%
3 kinderen 19 14,394%
4 kinderen 3 2,273%
5 kinderen en meer 3 2,273%
totaal 132 100, -%
TAB 2012 D 265
TAB 2012 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 51 37,226%
2 kinderen 63 45,985%
3 kinderen 17 12,409%
4 kinderen 4 2,920%
5 kinderen en meer 2 1,460%
totaal 137 100, -%
TAB 2012 D 266
TAB 2012 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 98 38,583%
6-11 jaar 64 25,197%
12-17 jaar 60 23,622%
18-24 jaar 32 12,598%
>25 jaar - -
totaal 254 100, -%
TAB 2012 D 267
TAB 2012 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 36 7 2 1 98
6-11 jaar 28 23 9 3 1 64
12-17 jaar 32 21 6 1 - 60
18-24 jaar 25 6 1 - - 32
> 25 jaar - - - - - -
totaal 137 86 23 6 2 254
TAB 2012 D 268
TAB 2012 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 4 66,667%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 1 16,667%
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers 1 16,667%
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 6 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 6 100, -%
TAB 2012 D 269
TAB 2012 D 269
Aantal geboorten in 2012
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 6 31,579%
2de rang en volgende 13 68,421%
totaal 19 100, -%
TAB 2012 D 270
TAB 2012 D 270
Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2012 D 271
TAB 2012 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2012
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2012 D 272
TAB 2012 D 272