Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 47 39,17%
2 kinderen 57 47,50%
3 kinderen 12 10,00%
4 kinderen 3 2,50%
5 kinderen en meer 1 0,83%
totaal 120 100, -%
TAB 2011 D 265
TAB 2011 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 53 42,74%
2 kinderen 57 45,97%
3 kinderen 10 8,06%
4 kinderen 3 2,42%
5 kinderen en meer 1 0,81%
totaal 124 100, -%
TAB 2011 D 266
TAB 2011 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 92 42,79%
6-11 jaar 53 24,65%
12-17 jaar 49 22,79%
18-24 jaar 21 9,77%
>25 jaar - -
totaal 215 100, -%
TAB 2011 D 267
TAB 2011 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 48 36 6 1 1 92
6-11 jaar 25 20 5 2 1 53
12-17 jaar 30 15 3 1 - 49
18-24 jaar 19 2 - - - 21
> 25 jaar - - - - - -
totaal 122 73 14 4 2 215
TAB 2011 D 268
TAB 2011 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 33,33%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 2 66,67%
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 3 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 3 100, -%
TAB 2011 D 269
TAB 2011 D 269
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 4 22,22%
2de rang en volgende 14 77,78%
totaal 18 100, -%
TAB 2011 D 270
TAB 2011 D 270
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2011 D 271
TAB 2011 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 272
TAB 2011 D 272